Sökning: "fyra perspektiv modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden fyra perspektiv modellen.

 1. 1. Samskapande av banktjänster kräver sitt regelverk : En analys av bankens relation till kunden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Mandorf; Amnéus Jenny; [2018]
  Nyckelord :Samskapande; DART-modellen; MiFID I; MiFID II; bankbranschen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ett regelverk som MiFID II kan påverka förutsättningarna för samskapande i bankbranschen. Teorin i studien baseras på tjänstedominant logik och fokuserar på aspekten samskapande. LÄS MER

 2. 2. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En uppsats som skiljer sig : en kvalitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas rapportering om svenska kändisars skilsmässor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hanna Jangenfält; Elin Nittmar; [2018]
  Nyckelord :Gestaltning; kvällstidningar; kändisar; skilsmässa; sociala medier; tvåsamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Snabbhet och attraktionsvärde är två faktorer som värderas högt i nyhetsurvalet på dagens konkurrerande mediemarknad. Vad tidningsredaktionerna väljer för innehåll och hur detta porträtteras är därför intressant att studera. De senaste åren har flera svenska kända pars skilsmässor uppmärksammats i kvällspressen. LÄS MER

 4. 4. EN IDÉS RESA I EN STATLIG MYNDIGHET - Om implementering av ett centralt avtal tecknat mellan arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fredrik Jarhäll; [2017-08-28]
  Nyckelord :avtal; implementering; omställning; organisation; parter; översättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur implementeringen av ett lokalt omställningsavtalupplevs i en statlig verksamhet utifrån de riktlinjer som de centrala parternamålat upp i avtalet om lokala omställningsmedel. Detta för att se hur avtaletimplementeras i den specifika organisationen och om det förekommereventuella hinder och möjligheter i implementeringsprocessen samt hur dettakan förstås och förklaras. LÄS MER

 5. 5. Den avskalade effekten : Om effekten av ett minimalistiskt skrivverktyg och hur det upplevs i en interaktiv användningssituation

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Totte Annerbrink; Nizar Talovic; [2017]
  Nyckelord :Actability; Interaction effect; Interaction; User experience; Interaction criteria; D.EU.PS.; Handlingsbarhet; Interaktionseffekt; Interaktion; Användarupplevelse; Interaktionskriterier; D.EU.PS;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fyra perspektiv modellen.

Din email-adress: