Sökning: "fysikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet fysikdidaktik.

 1. 1. Var finns universum? : En kvalitativ intervjustudie kring hur gymnasielärare i fysik ser på astronomi i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Frida Tingåker; [2017]
  Nyckelord :Fysikdidaktik; Gymnasieskolan; Intervjustudie; Astronomi;

  Sammanfattning : Studier visar att Sveriges elever tycker att fysik är tråkigt, irrelevant och man förstår inte användningen för den. Samtidigt visar undersökningar att astronomi av elever ses som synnerligen intressant. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på högstadiet och gymnasiet. En studie av lärares syn på utbildningsmetoder ur ett fysikdidaktiskt forskningsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Markus Pudas; [2017]
  Nyckelord :Fysikdidaktik fysik projekt undervisning högstadie gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I flera rapporter som PISA-undersökningen (2012), Skolverket (2006; 2009; 2013) och Skolinspektionen (2010) genomfört har det framgått att svenska elevers intresse och resultat i ämnet fysik förändrats i negativ riktning. I ett individ-samhällsperspektiv är det viktigt att vända denna trend. LÄS MER

 3. 3. Fysikdiskursen på Komvux : Betydelsen av student-lärarinteraktioner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Charlotta Sundkvist; [2013]
  Nyckelord :language of science and classrooms; adult education; physics discourse; Fysikdidaktik; vuxenutbildning; samtalet i fysikklassrummet; fysikdiskurs;

  Sammanfattning : This study draws upon the framework for analyzing the discourse of a science classroom introduced by Mortimer and Scott (2003). It has been used for many studies before on high school youths, but never on adults. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares uppfattningar om eleverssvårigheter i mekanik och hur de hanteras iundervisning. : En intervjustudie med fem fysiklärare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Hampus Möller; [2012]
  Nyckelord :Fysikdidaktik; lärarstrategier; mekanik; vardagsförståelse; elevers svårigheter; uppfattningar;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks fem lärares uppfattningar om elevers svårigheter med innehåll i mekanik, samt vilka strategier lärare uppger att de använder för att lära ut detta innehåll. För att undersöka detta har intervjuer gjorts med fem lärare från samma område i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år : En kvalitativ intervjustudie av sju lärares undervisning i no

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Fysikdidaktik

  Författare :Ulrika Hansson; [2008]
  Nyckelord :no; didaktik; nyfikenhet; lärande; kunskap; måluppfyllelse; utforskande; öppna frågor; läroplaner; TIMMS; nytta; bildning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur sju verksamma lärare undervisar i naturvetenskap för elever i de tidigare åren i grundskolan. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och har haft karaktären av ett samtal mellan mig och informanterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fysikdidaktik.

Din email-adress: