Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. Teknik? Nja, det beror på hur väl vi städat.. : Inter-aktioner ger intra-aktioner mening

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Löfmark; Maria Berg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; inter-aktion; intra-aktion; meningsskapande; posthumanism; teknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka synliggörande av teknik och vilka möjligheter barnen ges till att utveckla sin förståelse för teknik i förskoleverksamheten. Studien är även avsedd att synliggöra vilken betydelse pedagogers kunskaper och medvetenhet kring teknik har samt hur detta påverkar val av teknikrelaterat material. LÄS MER

 2. 2. Samtal och kollektivt lärande : En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Odileine Engquist; Kristina Forsgren; [2018]
  Nyckelord :pedagogik; kollektivt lärande; arbetsliv; arbetsplatsmöte; samspel; samtal; dialog; diskussion; debatt;

  Sammanfattning : I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. LÄS MER

 3. 3. För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata : Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Andersson Younas; [2018]
  Nyckelord :Diskussion; frågeteknik; lektionsstruktur; kollegialt lärande; ZPD;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. LÄS MER

 4. 4. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm : En kvalitativ studie om samverkan och lärandet mellan aktörerna i projektet Grön Bostad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sandy Raes; [2018]
  Nyckelord :collaboration; organizational culture; mutual learning; group processes; subcultures; samverkan; organisationskultur; lärande i sociala sammanhang; grupprocesser; subkulturer;

  Sammanfattning : I och med den aktuella och växande problematiken kring bostadsbristen i Stockholmsregionen, så skapades samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm, vars syfte är att främja hållbar stadsutveckling. Projektet består av många mål, individer och aktörer som handlar och fungerar gemensamt för ett visst syfte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gemensamt lärande.

Din email-adress: