Sökning: "gemensamt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden gemensamt lärande.

 1. 1. Personalkategoriers tankar om mobbning i och utanför skolan - En fallstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Charlotta Nyqvist; [2017-11-08]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; likabehandling; personalkategorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader mellan vad olika personalkategorier på en skola uppfattar att mobbning är, hur det motverkande arbetet bör bedrivas och huruvida det saknas en samstämmighet. Studien utgår från frågeställningarna: Hur definieras begreppet mobbning av de olika personalkategorierna? Vilka likheter och skillnader finns det i synen på arbetet mot mobbning, mellan de olika personalkategorierna? Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ intervjustudie, med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Svärd; [2017-11-03]
  Nyckelord :Praktikgemenskap; verksamhetsidé; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet har varit att undersöka hur tillhörighet söks av pedagoger i arbetsgrupper som genomför samtal om teori och forskning på en förskola. Intresset har riktats mot hur en praktikgemenskap i dessa sammanhang kan se ut och vad som kännetecknar bildandet av en sådan. LÄS MER

 3. 3. Att se möjligheter där andra ser hinder : uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Calmerbäck; Anna-Maria Sandberg; [2017]
  Nyckelord :universal design for learning; Inkludering; gymnasiesärskola; tillgänglig undervisning; universal design för lärande; specialpedagogiska perspektiv; uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. LÄS MER

 4. 4. Navigating Sweden’s Parental Choice Education System : A Study of Asylum-Seeking Parents

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Brendan Munhall; [2017]
  Nyckelord :Asylum-seekers; migration; school choice; plural education; Sweden; grounded theory;

  Sammanfattning : As high levels of forced migration continue to challenge Europe, countries like Sweden are attempting to incorporate asylum-seekers into its education system. Over the past 50 years Sweden’s education system has undergone a unique shift from a centralized to a decentralized parental-choice model of schools. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet och integration i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elham Ek; Annethe Kemi; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; inkludering; integration; interkulturellt synsätt; mångfald; mångkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn respektive familjer integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, där sju pedagoger från två norrländska kommuner har medverkat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gemensamt lärande.

Din email-adress: