Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 2. 2. Boat Storage System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jin YiPing; Tao Long; [2017]
  Nyckelord :Boat Storage System; structural analysis; Programmable Logic Controller; PLC; Automatically; Efficient;

  Sammanfattning : Nowadays, people have a boat of themselves become more and more popular. People use their boat for fishing trip and taking holiday. However, most of them do not want to take care of their boat by themselves. One of the reasons might be the place of a boat occupied. LÄS MER

 3. 3. Kyla med värme : En jämförelsestudie med huvudfokus på fjärrvärmedriven kyla

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Eliasson; [2017]
  Nyckelord :heat driven cooling; absorption cooling; adsorption cooling; sorpive cooling; värmedriven kyla; absorptionskyla; adsorptionskyla; sorptiv kyla;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda kyltekniker, med huvudfokus på värmedriven kyla. Dels för en specifik befintlig byggnad men även en generell jämförelse som kan ligga till grund för andra projekt. Arbetet är utförti samarbete med ÅF i Borlänge. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsproblem mellan arkitekter och konstruktörer vid projektering av flervåningshus av trä- och betongstomme

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Moa Persson; Hanna Sjölander; [2017]
  Nyckelord :Arkitekt; konstruktör; kommunikation; projekteringsprocess; trästomme; betongstomme; kommunikationsproblem; flervåningshus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify communication problems in the planning process between the architect and the structural engineers in building framework of wood and concrete structures in multi-storey buildnings and investigate the causes of these problems. Wooden frames in multi-storey buildings is on rising and challenges the dominant concrete frames. LÄS MER

 5. 5. Nursing the Egg : Evaluation of facilitating factors leading towards innovation through managing corporate incubation process

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Racheal Musonda Bwika; Syeda Samra Munir; [2017]
  Nyckelord :Corporate incubation; business incubation; innovation; technology development;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to evaluate the facilitating factors that lead towards innovation through the management of corporate incubation process. Design/methodology/approach: This research was conducted through utilising the multiple case study research design. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet general of building technology.

Din email-adress: