Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 2. 2. Byggteknik Från Miljonprogrammets Järvaområde

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Viktor Dahmberg; [2017]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; Byggteknik; Järvaområdet;

  Sammanfattning : Discussions regarding apartment buildings built 1965-1975 during the ”Million Home Programme” are often focused on uniformity, unfortunate building technology and general poor condition. There is a common perception that the lessons learnt from the programme is that this type of building technology carries problems. LÄS MER

 3. 3. Temperature distribution and charring penetrations in timber assemblies exposed to parametric fire curves : Comparisons between tests and TASEF predictions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Niklas Ek; Isac Andersson; [2017]
  Nyckelord :Fire; Delamination; Parametric fire curve; TASEF; Eurocode; Timber; Brand; Delaminering; Parametrisk brandkurva; TASEF; Eurocode; Trä;

  Sammanfattning : Four furnace tests have been performed using two different parametric fire curves and the results are compared with computer simulations and Eurocode calculations. What differentiates the parametric fire curve from other fire curves is in particular the cooling phase, something that has proven to be hard to model for timber structures. LÄS MER

 4. 4. Boat Storage System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jin YiPing; Tao Long; [2017]
  Nyckelord :Boat Storage System; structural analysis; Programmable Logic Controller; PLC; Automatically; Efficient;

  Sammanfattning : Nowadays, people have a boat of themselves become more and more popular. People use their boat for fishing trip and taking holiday. However, most of them do not want to take care of their boat by themselves. One of the reasons might be the place of a boat occupied. LÄS MER

 5. 5. Kyla med värme : En jämförelsestudie med huvudfokus på fjärrvärmedriven kyla

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Eliasson; [2017]
  Nyckelord :heat driven cooling; absorption cooling; adsorption cooling; sorpive cooling; värmedriven kyla; absorptionskyla; adsorptionskyla; sorptiv kyla;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda kyltekniker, med huvudfokus på värmedriven kyla. Dels för en specifik befintlig byggnad men även en generell jämförelse som kan ligga till grund för andra projekt. Arbetet är utförti samarbete med ÅF i Borlänge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet general of building technology.

Din email-adress: