Sökning: "generation power structure"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden generation power structure.

 1. 1. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 2. 2. Analys av en spänningshöjning på ett mellanspänningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Landqvist; Gustav Eklund; [2017]
  Nyckelord :Spänningshöjning; spänning; elkraft; elkraftsystem; lokalnät; distributionsnät; elnät; mellanspänning;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar följderna av en spänningshöjning i ett mellanspänningsnät från 6 kV till12 kV alternativt till 20 kV. Rapporten undersöker ett befintligt elnät i södra Sverige som ägs avMellersta Skånes Kraft ek. För. (MSK). LÄS MER

 3. 3. Swedish and Spanish electricity market : Comparison, improvements, price forecasting and a global future perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Edgar Bahilo Rodríguez; [2017]
  Nyckelord :Electricity Markets; Sustainable Development; Energy Price Forecasting; Energy Markets; Renewable Energies;

  Sammanfattning : This report aims to make a comparison between the Swedish and Spanish electricity market, the design of new improvements that could achieve a better operation for both markets as well as the price forecasting for both spot markets. These enhancements are oriented to decrease electricity prices, energy use and the system CO2 emissions. LÄS MER

 4. 4. Thermal Analysis of a Sea Wave Generator

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Ezequiel Quijada; [2017]
  Nyckelord :sea wave power generator; magnet overheating; demagnetization; heat transfer; conjugate heat transfer; thermal resistance; Comsol Multiphysics; cooling technique;

  Sammanfattning : Wave power has been increasing the interest of many researchers looking for alternative sustainable energy sources since the reserves have proved to be capable of satisfying a considerable percentage of the world´s energy demands. This option has not been adopted as a sustainable source since there are some challenges in the process of designing a low cost device that converts the kinetic energy of the waves into electric energy and that could still be efficient enough to be competitive against other options. LÄS MER

 5. 5. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
  Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet generation power structure.

Din email-adress: