Sökning: "genus i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade orden genus i skolan.

 1. 1. Kompetens före kön : En kvalitativ studie av kvinnliga specialidrottslärares upplevelser i ett mansdominerat yrke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Höglund; Tilda Wiiand; [2018]
  Nyckelord :School Sports; School sports teacher; Male-dominated; Male-dominated profession; Gender; Specialidrott; Specialidrottslärare; Mansdominerat; Mansdominerat yrke; Genus; Genussystem;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare. Studien kommer svara på dessa frågeställningar: Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män? Metod Åtta kvinnliga specialidrottslärare handplockades utifrån vissa kriterier. LÄS MER

 2. 2. “Varför gråter ni?” : En sociologisk analys av tjejers psykosociala välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sara Solfeldt; Emy Matsson; [2018]
  Nyckelord :tjejer; flickor; unga; gymnasiet; psykisk; hälsa; social; genus; makt; sociologi; struktur; grupp; individ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This narrative literature review aims to present a general picture of the increasing mental ill- health related to stress among young women, connected to the development of society. The analysis is performed by examining scientific articles using gender theory and sociology as a theoretical background. LÄS MER

 3. 3. Alla sätt är bra utom de dåliga : Hur elever lär sig programmering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Programmering; sekvensering; elementary education; genus; CHERP;

  Sammanfattning : Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år. LÄS MER

 4. 4. Programmering i skolan: En självklarhet eller en utmaning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Persson; Camila Fernandez Barros; [2018]
  Nyckelord :Blockprogrammering; Didaktik; Genus; Programmering; Robotics ; Tinkering ; Utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering införs från och med hösten 2018 i läroplanen för grundskolan inom ämnena matematik och teknik. Kommer revideringen vara en självklarhet eller står lärarna och skolorna inför en utmaning? Forskarna är eniga om att det behövs betydligt mer forskning om programmering i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Österdahl; [2018]
  Nyckelord :didaktik; sex och samlevnad; undervisning;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus i skolan.

Din email-adress: