Sökning: "genus konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden genus konflikt.

 1. 1. Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-David Evensen; [2017]
  Nyckelord :Barnperspektiv; konflikt; genus; normer; vänskap;

  Sammanfattning : This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. LÄS MER

 2. 2. Förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter : En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fanny Rydén; Fanny Faxe; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Child; Children; Conflict; Conflicts; Gender; Teacher; Approach; Bias; Relationship; Konflikt; Förskola; Kön; Genus; Förhållningssätt; Barnkonflikt; Förskollärare; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter ur ett genusperspektiv i den fria leken. Detta för att synliggöra vilka förhållningssätt som framträder och om barn i förskolan möter samma möjligheter och/ - eller begränsningar i konfliktsituationer utifrån förskolepersonals förhållningssätt och bemötande ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan och pressen En jämförande analys av hur kvinnan konstrueras och gestaltas i skrift under det senaste seklet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Aghunik Grigoryan; Natalie Hansson; [2016]
  Nyckelord :Kvinna; press; offer; samhället; norm; modalitet; utbildning; skribent; dis-kursanalys; genusforskning; retorik; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genus och jämställdhet har varit ett omtalat och debatterat ämne och fått mer utrymme i pressen sedan 1960-talet. Det senaste 30 åren har genusforskningen skjutit i höjden där forskare har undersökts hur genuskonstruktionen på olika sätt ge-staltas i text samt samhällets påverkan på genusdiskurser. LÄS MER

 4. 4. Negotiating gender under occupation : A study of womanhood in Dheisheh refugee camp, Bethlehem.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Hargita Horvat; [2016]
  Nyckelord :Palestine; refugee camp; women; gender; conflict; Palestina; flyktingläger; kvinnor; genus; konflikt;

  Sammanfattning : Patriarchal power structures and oppression from the occupation are two major influences in how women in Dheisheh refugee camp can live their lives.Gender roles are strict and traditional and women are homebound and generally marginalized in the community. Daily life is made difficult by the occupation making violence, fear and loss a plainness. LÄS MER

 5. 5. Sexual violence as a weapon of war: the case of ISIS in Syria and Iraq

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sali Bitar; [2015]
  Nyckelord :ISIS; IS; ISIL; Sexual violence; Gender; Strategic rape; Feminism; NSA; Conflict; war; Political science; Rape; Rape in conflict; Sexual violence in conflict; religion; ISIS; IS; ISIL; sexuellt våld; genus; strategisk våldtäkt; Konflikt; Krig; Statsvetenskap; Våldtäkt; Våldtäkt i konflikt; Religion;

  Sammanfattning : This thesis set out to research why ISIS combatants use sexual violence when they target the Yazidi community in particular. The aims have been to provide an understanding of why ISIS target Yazidi women and girls with sexual violence and develop a better understanding of both groups and thus hopefully provide assistance that is contextually adapted to the needs of Yazidi women and girls who have been targeted by ISIS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus konflikt.

Din email-adress: