Sökning: "genus konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden genus konflikt.

 1. 1. DEN OVILLIGE LÄSAREN En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jakob Boethius; Emilia Hjertman; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACTExamensarbete: 15 hpTitel: Den ovillige läsaren – En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.Författare: Jakob Boëthius, Emilia HjertmanKurs: MK 1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: Vårterminen 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 51Antal ord: 19 942Syfte: Att undersöka hur ett antal svenska förlag hanterar konflikten mellan pojkars brist på läsning och att pojkars läsmönster riskerar att stärka könsstereotyper. LÄS MER

 2. 2. Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-David Evensen; [2017]
  Nyckelord :Barnperspektiv; konflikt; genus; normer; vänskap;

  Sammanfattning : This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. LÄS MER

 3. 3. De Tysta Hjältarna : Kurdiska kvinnor i den turkisk-kurdiska konflikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Violeta Isacsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kurdish women; Women in Turkey; Turkish Kurdish conflict; Genus; kurdiska kvinnor; kvinnor i Turkiet; turkisk kurdisk konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den väpnade konflikten mellan den kurdiska PKK-gerillan och den turkiska staten har pågått med varierande intensitet sedan början av 1980-talet och orsakat tiotusentals dödsskjutningar, och fördrivit ett stort antal civila i sydöstra Turkiet. De sociala och politiska spänningarna, som till exempel gäller ekonomisk rättvisa och erkännande av den kurdiska etniska och kulturella identiteten, har oroat den turkiska staten sedan den bildades efter det Ottomanska rikets kollaps. LÄS MER

 4. 4. Förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter : En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fanny Rydén; Fanny Faxe; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Child; Children; Conflict; Conflicts; Gender; Teacher; Approach; Bias; Relationship; Konflikt; Förskola; Kön; Genus; Förhållningssätt; Barnkonflikt; Förskollärare; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter ur ett genusperspektiv i den fria leken. Detta för att synliggöra vilka förhållningssätt som framträder och om barn i förskolan möter samma möjligheter och/ - eller begränsningar i konfliktsituationer utifrån förskolepersonals förhållningssätt och bemötande ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan och pressen En jämförande analys av hur kvinnan konstrueras och gestaltas i skrift under det senaste seklet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Aghunik Grigoryan; Natalie Hansson; [2016]
  Nyckelord :Kvinna; press; offer; samhället; norm; modalitet; utbildning; skribent; dis-kursanalys; genusforskning; retorik; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genus och jämställdhet har varit ett omtalat och debatterat ämne och fått mer utrymme i pressen sedan 1960-talet. Det senaste 30 åren har genusforskningen skjutit i höjden där forskare har undersökts hur genuskonstruktionen på olika sätt ge-staltas i text samt samhällets påverkan på genusdiskurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus konflikt.

Din email-adress: