Sökning: "genusundersökning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet genusundersökning.

 1. 1. Hur kan man tolka genus? - En genusundersökning av gravfältet Simris och Istabygravfältet i södra Sverige från yngre förromersk och romersk järnålder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Victor Lundström; [2014]
  Nyckelord :Gravar; Genus; Föremål; Gravritualer; Istabygravfältet; Simris; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to get closer look at the prehistoric individual on a more social level. This will be attempted through a qualitative understanding of how one can interpret gender using a source material from two Iron Age cemeteries both located in the very southeastern corner of Sweden. LÄS MER

 2. 2. En genusundersökning i religionsläroböcker inom de abrahamitiska religionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Genus; Läromedel; Religion; Religionsdidaktik; Textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en genusundersökning och läromedelsanalys i religionsläroböcker för skolans senare år inom de abrahamitiska religionerna. Jag har använt mig av sju olika läroböcker och baserat min undersökning på dem, alla läroböckerna är utgivna under olika år tal med den äldsta från 1991 och den senaste från 2012. LÄS MER

 3. 3. Arbetsprocessen i en 3d-produktion : En erfarenhetsbaserad reflektion kring arbetsprocessen i en storydriven 3d-kortfilms produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Per Nyman; [2009]
  Nyckelord :3d-produktion; arbetsprocess; vattensimulation; compositing; genusundersökning; 3d-bransch; musikvideo;

  Sammanfattning : Rapporten är en erfarenhetsbaserad reflektion över min praktiktid på 3d-produktionsföretaget Kaktus Film i Stockholm. Under min tid på företaget var jag med, från början till slut, i produktionen av en tysk musikvideo till en artist som heter Eisblume. Min roll i projektet med musikvideon var 3d-grafiker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genusundersökning.

Din email-adress: