Sökning: "gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 1091 uppsatser innehållade ordet gestaltning.

 1. 1. Förloraren, den beundransvärda och den fallna : en text- och bildanalys av två idrottsstjärnor på nyhetssidan MMAnytt.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carlo Santino Falk; Isabel Maria Aguilar; [2017]
  Nyckelord :bildanalys; innehållsanalys; dikotomi; genus; MMA; kampsportsjournalistik; journalistik; General Works;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två MMA-fighters, Conor McGregor och Ronda Rousey, och deras förlustmatcher porträtteras på nyhetssidan MMAnytt.se. Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka och jämföra vilka gestaltningar av de respektive idrottarna som framhävs i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Junehag; [2017]
  Nyckelord :barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Sammanfattning : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. LÄS MER

 3. 3. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 4. 4. Can you Hear the Roar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sara Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :filmmusik; röstaspekter; berättarfunktioner; musikaliska faktorer; funktionell analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få en förståelse för musikens betydelse i den narrativa berättelsen samt ge läsarna en uppfattning om hur det i kombination med ljuddesign och specifika röstaspekter kan användas för att skapa en känsla av närvaro. Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning och därefter har en audio-visuell analys genomförts på två nyckelscener i Lejonkungen som representerar vändpunkter. LÄS MER

 5. 5. "Jag hatar killar. Hatar hatar hatar" : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets nyhetsrapportering kring överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Eriksson; Emma Fors; [2017]
  Nyckelord :rape; dramaturgy of the media logic; news value; framing; victimization; festival; tabloid newspaper; qualitative content analysis; våldtäkt; medielogikens dramaturgi; nyhetsvärdering; gestaltning; offerskapande; festival; kvällstidning; kvalitativ innehålsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kvällstidningen Aftonbladet gestaltar våldtäkt i sin nyhetsrapportering. De våldtäkter som studien kommer att analysera är våldtäkter som inträffat på festivalområden, avgränsat till de på Bråvallafestivalen 2016, samt övriga överfallsvåldtäkter som inträffat under sommaren 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltning.

Din email-adress: