Sökning: "gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade ordet gestaltning.

 1. 1. "Jag hatar killar. Hatar hatar hatar" : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets nyhetsrapportering kring överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Eriksson; Emma Fors; [2017]
  Nyckelord :rape; dramaturgy of the media logic; news value; framing; victimization; festival; tabloid newspaper; qualitative content analysis; våldtäkt; medielogikens dramaturgi; nyhetsvärdering; gestaltning; offerskapande; festival; kvällstidning; kvalitativ innehålsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kvällstidningen Aftonbladet gestaltar våldtäkt i sin nyhetsrapportering. De våldtäkter som studien kommer att analysera är våldtäkter som inträffat på festivalområden, avgränsat till de på Bråvallafestivalen 2016, samt övriga överfallsvåldtäkter som inträffat under sommaren 2016. LÄS MER

 2. 2. Presidentkandidater på bild. : En semiotisk bildanalys av den visuella gestaltning av presidentvalet i USA 2016- i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Jesper Wallén; [2017]
  Nyckelord :visual framing; news media; semiotic analysis; stereotyping; gender; politics;

  Sammanfattning : Problem statement and purpose of the study: The picture and the visual presentation have an increased importance in news media today. Which means that politicians visual frames can have a great impact on the readers and therefore on the outcome of an election. LÄS MER

 3. 3. Dagstidningars gestaltning av friande våldtäktsfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Sundkvist; Malin Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :framing theory; quantitative content analysis; news articles; exonerating rape cases; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to compare what the newspapers chooses to present to the readers regarding exonerating rape cases in the year 2012 and in the year 2015. We wanted to investigate if the legislative change in the year 2013 have had an impact in the way newspapers describe exonerating rape cases. LÄS MER

 4. 4. Flytande bostäder i norr : Ett gestaltningsförslag för Hawaiiudden, Lycksele

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Analysis; Design; Houses; Inventory; Problem Seeking; Analys; Byggnader; Gestaltning; Inventering; Problem Seeking;

  Sammanfattning : Migration of humans have always existed and therefore people have changed their standard of living over the years. Because of immigration the lack of residences has always been more or less a problem. The solutions through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and Miljonprogrammet. LÄS MER

 5. 5. De skandalösa kandidaterna - Lögnaren från etablissemanget mot Sexisten med affärsimperium. : En studie av hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Peterson; Hans Falk; [2017]
  Nyckelord :Gestaltning; presidentkandidaterna; valkampanj; Hillary Clinton; Donald Trump; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Expressen; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfteMedierapporteringen kring det amerikanska valet år 2016 har varit enorm i USA såväl som i Sverige. När media rapporterar och skildrar händelser görs en gestaltning. I och med det faktum att världen är obegränsad och mediernas format är begränsat får således all rapportering en viss gestaltning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltning.

Din email-adress: