Sökning: "gestaltningsförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet gestaltningsförslag.

 1. 1. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

 2. 2. Flytande bostäder i norr : Ett gestaltningsförslag för Hawaiiudden, Lycksele

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Analysis; Design; Houses; Inventory; Problem Seeking; Analys; Byggnader; Gestaltning; Inventering; Problem Seeking;

  Sammanfattning : Migration of humans have always existed and therefore people have changed their standard of living over the years. Because of immigration the lack of residences has always been more or less a problem. The solutions through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and Miljonprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Var med och utveckla Smedstuguplan! : ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :medborgare; medborgardialog; metoder; process; parkprojekt;

  Sammanfattning : Medborgarmedverkan är ett oumbärligt verktyg för att skapa lyckade, hållbara och rättvisa offentliga platser runt om i världen. Det tillämpas inom en rad olika verksamheter och en medverkansprocess rymmer ofta flera olika metoder. LÄS MER

 4. 4. A place to embrace : a design proposal for Mkamasini, a public space in Old Ng’ambo, Zanzibar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Fält; Louise Rådberg; [2016]
  Nyckelord :public space; informal settlements in Zanzibar; open space; urban space; Mkamasini design proposal; Minor Field Study;

  Sammanfattning : For the first time in history more than half of the world’s population lives in towns or cities. Developing countries are facing the highest urban growth without having capacity to provide shelter for urban dwellers. As a result, large-scaled areas with informal settlements have emerged. LÄS MER

 5. 5. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Östlund; [2016]
  Nyckelord :stadsodling; medborgarmedverkan; omgestaltning;

  Sammanfattning : När allt fler blir stadsmänniskor, i samband med en ökande urbanisering, väljer allt fler att odla tillsammans - stadsodling har blivit en trend världen över som en konsekvens av många faktorer. Individualisering och ökad ensamhet samt en starkare urbanisering bidrar till människors allt starkare vilja att odla tillsammans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltningsförslag.

Din email-adress: