Sökning: "gestaltningsförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade ordet gestaltningsförslag.

 1. 1. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Nyckelord :climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. LÄS MER

 2. 2. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Eklund; [2018]
  Nyckelord :developing country; designing for play; children’s perspective; informal settlements in Zanzibar; Ng’ambo; Uwanja wa Farasi; Minor Field Studies;

  Sammanfattning : Almost all the countries of the world have signed the UN Convention on the Rights of the Child. The Convention is an international agreement that aims to give children the right to be heard and treated with respect, no matter where in the world the child is born. LÄS MER

 3. 3. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 4. 4. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

 5. 5. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja-Lena Refsbäck; [2017]
  Nyckelord :urban cemetery; cultural heritage; design; landscape architecture; historical context; contrast; future cemetary;

  Sammanfattning : Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning. Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltningsförslag.

Din email-adress: