Sökning: "gestaltningsförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet gestaltningsförslag.

 1. 1. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 3. 3. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Isacson; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Barkarbystaden; Järfälla; hangar; omvandlad miljö;

  Sammanfattning : När våra städer växer och nya stadsprojekt breder ut sig förändras landskapen. Platser omdefinieras genom att nya strukturer ersätter de gamla. Samtidigt är det inte ovanligt att spår efter tidigare markanvändning lämnas kvar när ett område ska omgestaltas. LÄS MER

 4. 4. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :återlämnade gravar; kyrkogårdar; meditativa rum;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram en aktuell problematik med återlämnade gravplatser och försöker hitta designlösningar för att göra denna typ av gravområden mer samman-hängande och därmed mer attraktiva för såväl nya gravrätts-innehavare och som besökare. Många av Sveriges kyrko-gårdar besitter idag stor problematik där återlämnade gravar gör sig påtagliga. LÄS MER

 5. 5. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltningsförslag.

Din email-adress: