Sökning: "gestaltningsförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet gestaltningsförslag.

 1. 1. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 2. 2. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :återlämnade gravar; kyrkogårdar; meditativa rum;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram en aktuell problematik med återlämnade gravplatser och försöker hitta designlösningar för att göra denna typ av gravområden mer samman-hängande och därmed mer attraktiva för såväl nya gravrätts-innehavare och som besökare. Många av Sveriges kyrko-gårdar besitter idag stor problematik där återlämnade gravar gör sig påtagliga. LÄS MER

 3. 3. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

 4. 4. Flytande bostäder i norr : Ett gestaltningsförslag för Hawaiiudden, Lycksele

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Analysis; Design; Houses; Inventory; Problem Seeking; Analys; Byggnader; Gestaltning; Inventering; Problem Seeking;

  Sammanfattning : Migration of humans have always existed and therefore people have changed their standard of living over the years. Because of immigration the lack of residences has always been more or less a problem. The solutions through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and Miljonprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Nystedt; Lisa Rönnols; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; idétävling; Skåne; klimatanpassning; gestaltning;

  Sammanfattning : In this master thesis we aim to create examples on how to develop the climate adaption for increased sea levels in the coastal landscape of Skåne, to not only work as a defence against the sea, but also be combined with social, aesthetic and ecological values. The work results in a design proposal, which was used to compete in the idea competition Imagine Open Skåne 2030. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gestaltningsförslag.

Din email-adress: