Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 3. 3. Barns och surfplattors interaktion i förskolan : En kvalitativ observationsstudie med ett sociokulturellt perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jennie Svensson; Rebecka Bergström; [2017]
  Nyckelord :tablet computer; learning; preschool; children; surfplatta; interaktion; lärande; förskola; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur förskolebarn och surfplattor interagerar med varandra för att beskriva det samspel som uppstår ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Datainsamlingen är gjord på två olika förskolor och har bestått av observationer av barn 3-5 år, när de sitter tillsammans med en eller flera kamrater vid en surfplatta. LÄS MER

 4. 4. Manusbunden VS. Manusfri : - En retorisk analys om vilken inverkan memoria har på actio

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Åsander; [2017]
  Nyckelord :Retorikanalys; Actio; ögonkontakt; gester; manusbunden; ethos; multimodaliteter; Emma;

  Sammanfattning : Studien Manusbunden VS Manusfri är en kvalitativ retorikanalys av Emma Watsons actio (kroppsspråk). I studien analyseras två av Watsons tal, ett manusfritt och ett manusbundet. LÄS MER

 5. 5. Är det en hon eller en han?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jensen; Katharina Petersson; [2017]
  Nyckelord :feministisk poststrukturalism; förskola; genus; heterosexuella matrisen; literacy; multipla subjekt; språk;

  Sammanfattning : Både i och utanför förskolan möts barn av normer kring vad som anses normalt för pojkar respektive flickor. Detta sker bland annat genom böcker, kläder och leksaker. Denna studies syfte är att undersöka hur barn i förskolan (1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gester.

Din email-adress: