Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 2. 2. Barns och surfplattors interaktion i förskolan : En kvalitativ observationsstudie med ett sociokulturellt perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jennie Svensson; Rebecka Bergström; [2017]
  Nyckelord :tablet computer; learning; preschool; children; surfplatta; interaktion; lärande; förskola; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur förskolebarn och surfplattor interagerar med varandra för att beskriva det samspel som uppstår ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Datainsamlingen är gjord på två olika förskolor och har bestått av observationer av barn 3-5 år, när de sitter tillsammans med en eller flera kamrater vid en surfplatta. LÄS MER

 3. 3. Robust control of hand prosthesis using electromyography, accelerometers and gyros

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Löfving; [2017]
  Nyckelord :EMG; Prosthesis control; surface electrodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goals of this project are to investigate the viability of using the MyoTM armband developed by Thalmic labs as a tool for myoelectric control of a hand prosthesis as well as investigate whether the armbands ability to record its spatial position and orientation can be used to increase the performance of the prosthesis control program. Using the surface electrodes, gyroscopes and accelerometers of the MyoTM armband, a control system for myoelectric control of a hand prosthesis was created and tested on nine different users. LÄS MER

 4. 4. Jag lär mig mer när jag får skådespela och se bilder och inte bara läsa : En undersökning av design för och i lärande i läromedlet Bibeläventyret utifrån ett multimodalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Ödman; [2017]
  Nyckelord :design for learning; multimodality; social semiotics; modes; semiotic resources; meaning making; transformation; design learning sequence; bible adventure; educational material; religion; didaktisk design; multimodalitet; socialsemiotik; teckensystem; semiotiska resurser; meningsskapande; transformation; design lärsekvens; bibeläventyr; läromedel; religion;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv den didaktiska designen i läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet. Syftet med studien är att visa de teckensystem som används i designen för lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet och den mening som deras semiotiska resurser erbjuder i lärandet. LÄS MER

 5. 5. Sång i dubbel bemärkelse
– En kvalitativ undersökning om sångkroppen utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ellinor Johansson; [2016-09-29]
  Nyckelord :Sexuality; music; singing; ; gender; musik; sång;

  Sammanfattning : Jag undersöker i det här arbetet sång och sångarens roll i en populärmusikensemblegrupp på gymnasiets estetiska program med inriktning musik i årskurs 2 utifrån ett genusperspektiv. Jag utgår från antagandet att kön är en social konstruktion och är performativt, det vill säga att det konstrueras när talhandlingar, kroppsspråk och gester upprepas kontinuerligt (Butler, 2007). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gester.

Din email-adress: