Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Sång i dubbel bemärkelse
– En kvalitativ undersökning om sångkroppen utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ellinor Johansson; [2016-09-29]
  Nyckelord :Sexuality; music; singing; ; gender; musik; sång;

  Sammanfattning : Jag undersöker i det här arbetet sång och sångarens roll i en populärmusikensemblegrupp på gymnasiets estetiska program med inriktning musik i årskurs 2 utifrån ett genusperspektiv. Jag utgår från antagandet att kön är en social konstruktion och är performativt, det vill säga att det konstrueras när talhandlingar, kroppsspråk och gester upprepas kontinuerligt (Butler, 2007). LÄS MER

 2. 2. Att vårda eller icke vårda Om icke-verbal kommunikation i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Magnusson; Kerstin Moberg; [2016-01-21]
  Nyckelord :Kommunikation; icke-verbal kommunikation; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård är kommunikation ett viktigt redskap. Icke-verbal kommunikation utgör en stor del av all kommunikation och kan förstärka eller motsäga verbal kommunikation. Sjuksköterskan använder kommunikation i patientmöten vid information och i olika slags samtal. LÄS MER

 3. 3. Den Sociala Musikscenen : Intervjuundersökning med musiker och ljudtekniker om deras arbeten med scenframträdanden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Pontus Bergström; [2016]
  Nyckelord :Ljudtekniker; Musiker; Liveljud; Scenframträdande; Arbetsdelning; Socialt Samspel; Tyst Kunskap; Konventioner.;

  Sammanfattning : Genom en intervjuundersökning med några verksamma ljudtekniker och musiker ärsyftet med undersökningen att redogöra för viktiga förutsättningar för musikers ochljudteknikers sociala samspel vid scenframträdanden. Problemområdet består av tidigareforskning om musikers och ljudteknikers samspel och arbetsdelning vid inspelningar istudiomiljö. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i omvårdnaden - en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva Ericsson; Leonora Tebani; [2016]
  Nyckelord :Erfarenheter; Sjuksköterska; Sjuksköterska-patientrelationer; Språkbarriär; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Antalet utlandsfödda i Sverige ökar och det ställer höga krav på hälso och sjukvården. Studier har visat att utrikesfödda har en sämre hälsa än svenskfödda och att språkbarriärer är en bidragande faktor till detta. LÄS MER

 5. 5. Ska vi ta ett klick?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Cassandra Nilsson; Charlotta Strid Pålsson; [2016]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskola; IKT; lärplatta;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns sociala samspel vid interaktion med lärplattan på förskolan, samt vilket lärande som sker. Vidare har vi även undersökt hur pedagogerna arbetar utifrån läroplanen med lärplattan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gester.

Din email-adress: