Sökning: "giselsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet giselsson.

 1. 1. Är råden från Socialstyrelsen avseende spädbarns sovmiljö tillräckliga? : Enkätstudie om BHV-sjuksköterskors rådgivningssituation kring nattsömnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Frida Giselsson; Alexandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bed-sharing; infants; nurses at child health service; sleep counseling; BHV-sjuksköterskor; samsovning; spädbarn; sömnrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: BHV-sjuksköterskan ger råd efter Socialstyrelsens rekommendationer att barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Studier visar att många föräldrar väljer att samsova med sina barn. LÄS MER

 2. 2. A Managerial Journey

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Giselsson; Anna-Maria Fogelqvist; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Funktionellt samband - en studie av fastigheters lämplighet i flera skiften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Brånhult; Moa Giselsson; [2015]
  Nyckelord :Funktionellt samband; funktionsmässigt samband; skiften; fastighetsreglering; lämplig fastighet; stämpelskatt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En lantmäteriförrättning vars syfte till största del är att undvika stämpelskatt kallas “skatteförrättning”. Genom reglerna i FBL kan köpare av fast egendom i vissa situationer undkomma reglerna kring lagfart i JB och därmed undvika stämpelskatt för förvärvet. LÄS MER

 4. 4. Formativa strategier i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Mats Giselsson; [2014]
  Nyckelord :Aktionsforskning; bildhantering; formativ; formativa; fusk; källhantering; meningsbyggnad; stavning; stil; strategi; strategier; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera och därefter systematisera de problem som eleverna kan tänkas ha för bättre måluppfyllelse och därefter komma med förslag på formativa strategier eleverna kan använda sig av för ökad måluppfyllelse. Källmaterialet består av 103 inlämningsuppgifter och den övergripande analysen har gjorts utifrån principerna för aktionsforskning. LÄS MER

 5. 5. Inkludering och kommunikation i förskolan : En studie om pedagogers erfarenheter av inkludering och kommunikationsverktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Zuzana Giselsson; [2014]
  Nyckelord :pedagog; inkludering; barn; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering. Mer specifikt syfte är att undersöka hur de arbetar enligt deras uppfattningar, för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda i sitt arbete att inkludera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet giselsson.

Din email-adress: