Sökning: "glas"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet glas.

 1. 1. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 2. 2. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 3. 3. Metod för bedömning och jämförelse av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall : Utveckling av ett verktyg för multikriterieanalys med en- och fåfamiljshus i Linköpings kommun som fall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Dannert; Josefin Norström; [2018]
  Nyckelord :Multicriteria analysis; multicriteria method; MCA; multicriteria tool; curbside collection systems; waste; Multikriterieanalys; multikriteriemetod; MKA; multikriterieverktyg; fastighetsnära insamling; avfallssystem; avfall;

  Sammanfattning : En av de största globala utmaningarna idag är de negativa miljöeffekterna från den linjära ekonomin som världen bygger på, där produkter oupphörligt skapas från jungfruliga råvaror och efter användningstiden slutar som avfall utan nytta. Initiativ på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt, krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi där uppkomsten av avfall, samt utvinningen av jungfruliga råvaror, minskar. LÄS MER

 4. 4. Crafted Architecture, An Investigation into Handcrafted Glass Techniques

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Alex Krissberg; [2018]
  Nyckelord :Glass; Glassblowing; Handmade; Architectural Glass; American Studio Glass Movement; Rondel; Murrini; Cane;

  Sammanfattning : This paper is an investigation into the crossroads of traditional and contemporary glass craft techniques. Through innovative methods in the workshop I have set out to bring glass into the public sphere using the potential for handcraft in architecture. .. LÄS MER

 5. 5. Real-Time Monitoring of Neurovascular Cells

  Master-uppsats, KTH/Mikro- och nanosystemteknik

  Författare :Vladimir Banovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organs-on-a-chip devices are perfused cell culture systems aimed at creating the minimal functional unit of an organ - suchas the neurovascular unit (NVU) of the brain. NVU-on-a-chip platforms can provide an effective framework for studyingcentral nervous system physiology, disease etiology and provide a mean for drug development. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet glas.

Din email-adress: