Sökning: "glas"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet glas.

 1. 1. De som väntar

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Rasmus Nossbring; [2017]
  Nyckelord :Väntan; rutin; ritual; glas; konsthantverk; konst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energiförbrukning för dryckesförpackningar - en jämförelse mellan plast, papper och glas ur ett energiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Filip Andersson; [2017]
  Nyckelord :Energiperspektiv; Plast; Papper; Glas; Produktion; Transport; Återvinning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Different material is used today for packaging; all of them have different environmental problems. Depending on your perspective one material might be more beneficial than the other. LÄS MER

 3. 3. Bara en kaka till… : En studie om bakverk, begär och besök på café

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefina Törngren; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; atmosfär; inredningsarkitektur; estetik; café; bakverk; perception;

  Sammanfattning : Som blivande bild- och designlärare berör man lärande som är förknippat med estetiskapraktiker, både genom skapande och genom möten med estetiska uttryck. I denna studieundersöker jag mitt möte och mina upplevelser med caféer och konditoriers interiöra uttryckoch jag frågar mig, vilka är mina upplevelser? Inom fenomenologiska ramar beskriver jagdessa genom subjektiva berättelser. LÄS MER

 4. 4. Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wahl; [2017]
  Nyckelord :Arid desert climate; Building envelope; Cooling load; Energy efficiency; Energy savings; Thermal resistance; Solar radiation; Energieffektivitet; Energibesparingar; Klimatskal; Kylbehov; Torrt ökenklimat; Solstrålning; Värmemotstånd;

  Sammanfattning : Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. LÄS MER

 5. 5. Fasadsystem i plåt : Ett system för fasadpaneler som enkelt och snabbt skall kunna monteras.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robin Andersson; Anders Edsinger; [2017]
  Nyckelord :Examensarbete; Uppsatsregistrering;

  Sammanfattning : Rapporten är resultatet av examensarbetet som utförts av Robin Andersson ochAnders Edsinger tillsammans med Weland AB våren 2017, som vill utöka sittvarumärke genom att förbättra sitt system för fasadpaneler. Welandsmaskinpark är en av de största i norden och deras plåtbearbetning i form avgallerdurk, trappor, räcken och gångbryggor är mycket stor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet glas.

Din email-adress: