Sökning: "glas"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet glas.

 1. 1. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 2. 2. Från Ondskan till Doktor Glas : En studie i hur lärare motiverar litteraturval och en undersökning i vilka böcker som använts i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå under 2016-2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Pia Fält; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undersökning gällande installation av tekniska system avseende skydd mot anlagda bränder i svenska skolor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Philip Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Aktiva system; anlagd brand; anlagda skolbränder; brandskydd; brandskyddsprojektering; brandteknisk egenambition; detektionssystem; dimensionerande bränder; inventering; passiva system; skolbränder; statistik; tekniska system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige har anlagda bränder i skolbyggnader varit ett samhällsproblem i flera årtionden och problemen kulminerade i mitten av 00-talet. Ett forskningsprogram initierades som genomfördes under perioden 2007 – 2012. Slutrapporten publicerades 2013. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av standard EN 1793–6:2012 för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andrea Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :EN 1793-6:2012; noise; noise barriers; road traffic noise reducing devices; sound insulation; sound insulation index; sound reduction; Buller; bullerskyddsskärmar; EN 1793–6:2012; ljudisolering; ljudisoleringsindex; ljudreducerande enheter; ljudreduktion;

  Sammanfattning : Bullerskyddsskärmar används för att reducera buller från väg- och spårtrafik. Syftet med examensarbetet var att utvärdera standard EN 1793–6:2012, en mätmetod för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ med avseende på ljudisoleringen. LÄS MER

 5. 5. De som väntar

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Rasmus Nossbring; [2017]
  Nyckelord :Väntan; rutin; ritual; glas; konsthantverk; konst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet glas.

Din email-adress: