Sökning: "glucose"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet glucose.

 1. 1. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2019]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. Lära om och lära nytt Erfarenheter av att använda kontinuerlig och intermittent glukosmätning och hur det inverkar på egenvård hos vuxna med typ 1 diabetes.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rutgersson Larsson; [2018-04-18]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; ; kontinuerlig; intermittent glukosmätning; vuxna; erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Continuous and intermittent glucose monitoring has been shown to be effective in lowering glucose levels in people with type 1 diabetes, which is crucial in reducing the risk of short and long term complications. It is insufficiently studied what the patient´s experience is about using the treatment and how it can affect the daily life of the patient. LÄS MER

 3. 3. HbA1c – En jämförelse mellan två nya analysmetoder gentemot en befintlig

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gabi Marrouki; [2018]
  Nyckelord :HbA1c; enzymatic assay method; immunological assay method; diabetes Mellitus; HPLC assay method; HbA1c; enzymatisk analysmetod; immunologisk analysmetod; diabetes Mellitus; HPLC analysmetod;

  Sammanfattning : Glykerat hemoglobin, HbA1c, är en indikation på genomsnittligt glukosvärde. HbA1c används vid diagnostisering av diabetes men också uppföljning av diagnostiserade diabetiker. Uppföljningen visar hur väl diabetiker förhåller sig till kost men också medicinering. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska och känslomässiga faktorers påverkan på hälsa hos personer med diabetes – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pernilla Lindberg; Frida Schönqvist; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Emotional factors; Health; Psychological factors and Self-care; Diabetes Mellitus; Egenvård; Hälsa; Känslomässiga faktorer och Psykologiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diabetes typ ett och typ två utsätts för stor psykologisk och känslomässig påfrestning som påverkar hanteringen av att leva med sjukdomen. Vården lägger stora resurser på den medicinska specialiteten vilket gör att psykologiska och känslomässiga faktorer inte värdesätts i samma utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Effekten av probiotikasupplementering vid graviditetsdiabetes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jeanette Almsberg; Martina Davitkova; Alexander Giannini; [2017-06-08]
  Nyckelord :Probiotika; probiotikasupplementering; graviditetsdiabetes; diabetes; Probiotics; probiotic supplementation; gestational diabetes;

  Sammanfattning : Title: The effect of probiotic supplementation on gestational diabetesAuthor: Jeanette Almsberg, Martina Davitkova & Alexander GianniniSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5, 2017Background Gestational diabetes (GDM) is defined as glucose intolerance first detectedduring pregnancy, and is often a risk factor for developing diabetes mellitus type 2 later inlife. The prevalence is about two percent in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet glucose.

Din email-adress: