Sökning: "glucose"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet glucose.

 1. 1. Effekten av probiotikasupplementering vid graviditetsdiabetes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jeanette Almsberg; Martina Davitkova; Alexander Giannini; [2017-06-08]
  Nyckelord :Probiotika; probiotikasupplementering; graviditetsdiabetes; diabetes; Probiotics; probiotic supplementation; gestational diabetes;

  Sammanfattning : Title: The effect of probiotic supplementation on gestational diabetesAuthor: Jeanette Almsberg, Martina Davitkova & Alexander GianniniSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5, 2017Background Gestational diabetes (GDM) is defined as glucose intolerance first detectedduring pregnancy, and is often a risk factor for developing diabetes mellitus type 2 later inlife. The prevalence is about two percent in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 3. 3. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Stoehr; [2017]
  Nyckelord :dygnsvariation; gräsart; klimat; konserveringsmetod; WSC-koncentration;

  Sammanfattning : Hästens foderstat ska helst bestå till stor del av grovfoder i form av be-tesgräs eller konserverat vallfoder på grund av digestionskanalens utse-ende. Idag finns det ett flertal upptäckta hälsostörningar som är utfodrings-relaterade, till exempel insulinresistens, som kan utlösa fång vid för högt innehåll av socker, vilket bidrar till att det är viktigt med kunskap om socker-innehåll i fodret för sådana hästar. LÄS MER

 4. 4. Swedish Elite Swimmers Blood Glucose Levels During Recovery : A Descriptive Study Using Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :blood glucose; swimming; nutrition; recovery;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to form a descriptive picture of Swedish national elite (SNLE) swimmers blood glucose (BG) levels in relation to their nutritional intake.  - Do SNLE swimmers have BG level in a normal range of ≥3. LÄS MER

 5. 5. Interoperabilitetinom eHälsa : Enkvalitativ studie om användningen av IoT för glukosdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Michael Byrskog; [2017]
  Nyckelord :Interoperability; eHealth; Internet of Things; IoT; glucose data; sensors; information system; basic; functional; semantic.; Interoperabilitet; eHälsa; Internet of Things; IoT; glukosdata; sensorer; informationssystem; grundläggande; funktionell; semantisk.;

  Sammanfattning : This study is about interoperability in the collection and transmission of glucose data and focuses on a new eHealth technology. This technology is part of the Internet of Things (IoT) and involves interoperability in systems with sensors applied to the human body. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet glucose.

Din email-adress: