Sökning: "god marknadsföringssed"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden god marknadsföringssed.

 1. 1. Sökordsannonsering i ljuset av god marknadsföringssed : varumärkesanvändning och jämförande reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Ego; [2016]
  Nyckelord :Sökordsannonsering; marknadsföringssed; varumärke; google adwords;

  Sammanfattning : Keyword advertising is based on advertisers buying keywords, brands if they so wish, with a search engine service to optimize their marketing by ads or websites linked to the purchased keyword to rank as high as possible among the organic and sponsored search lists. Regarding this type of marketing, the European Court and the Swedish Market Court made clear that the trademark holders of famous brands can not prevent a competitor from using the brands as a keyword for their own ads if the use merely indicates that the competitor offers an alternative to the protected brand's products or services. LÄS MER

 2. 2. Renommésnyltning enligt generalklausulen - En win-win situation för en snyltare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Nyström; [2016]
  Nyckelord :civilrätt; företagsekonomi; marknadsrätt; renommésnyltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Branding är en stor business i dagens affärsvärld. Termen används för att beskriva ett företags varumärkeskapitalsuppbyggande åtgärder. Det varumärkeskapital som byggs upp via brandingåtgärder utgör numera ofta en av ett företags mest betydande tillgångar. LÄS MER

 3. 3. Personprofilering i strid med god marknadsföringssed : En utredning huruvida personprofilering i syfte att leda konsumenten till ett köpbeslut är förenligt med god marknadsföringssed i 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marie-Louise Holm; Yvonne Zavor; [2016]
  Nyckelord :God marknadsföringssed; Profiling;

  Sammanfattning : Följande uppsats har utarbetats i syfte att utreda gällande rätt inom ett nytt och tämligen oreglerat område; marknadsföring på internet genom kanaliserad data. Med hjälp av data från bland annat konsumenternas sökhistorik och personuppgifter kan marknadsföring numera skräddarsys genom att identifiera enskilda konsumenters behov. LÄS MER

 4. 4. Facebooklotterier : Legalt eller illegalt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Maria Helgen; Erika Stensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDet förekommer dagligen företag som anordnar tävlingar och lotterier på Facebook utan att ta hänsyn till lagar och regler. Företagen saknar allt som oftast lotteritillstånd och bryter därmed mot 9 § Lotterilagen. Det kan även ifrågasättas huruvida de tar hänsyn till bestämmelserna i Marknadsföringslagen (MFL). LÄS MER

 5. 5. Jämförande reklam : Och domstolarnas syn på rättfärdigandegrunderna i förhållande till rekvisiten i 18§ MFL.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jonas Truedsson; [2010]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Jämförande reklam;

  Sammanfattning : Jämförande reklam innebär att en produkt ställs mot en konkurrent eller dennes produkt för att jämföra olika egenskaper. Detta kan ske direkt, genom att en produkt jämförs med en tydligt utpekad konkurrents produkt, men också indirekt genom att marknadsföra sig som ”billigast på marknaden” eller liknande uttryck och på så sätt jämför sig med konkurrenterna utan att nämna någon vid namn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet god marknadsföringssed.

Din email-adress: