Sökning: "gott förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden gott förändringsarbete.

 1. 1. ”Tak över huvudet” Om förvaring och förändringsarbete. En kvalitativ studie om Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisbeth Andersson; [2014-01-03]
  Nyckelord :boende; missbruk; kontaktmannaskap; förändring;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera Lilla Bommens verksamhet med fokus på insatser och metoder, både ur ett personalperspektiv och ett brukarperspektiv. Detta för att utröna styrkor och svagheter inom verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av fysisk och social lärmiljö på grundskolan : En utvärdering av självskattningsverktyget MAVIS med lärarskattningar och klassrumsobservationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Carina Yrwing; [2014]
  Nyckelord :Självskattningsverktyg; Socialt klimat; Lärmiljö; Förändringsarbete; Elever i behov av särskilt stöd; Specialpedagogens funktion;

  Sammanfattning : Skolor bör arbeta och verka för inkludering och inför detta arbete menas att ett gott fysiskt och socialt klimat är en förutsättning. Socialt klimat omfattar relationer och samspel vilka anses inverka på välmående, beteende, prestationer och som skydd mot skolmisslyckanden för elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Att satsa friskt - ett hälsofrämjande förändringsarbete i en kommunal verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Jansson; Malin Lindström; Sofia Thunholm; [2011]
  Nyckelord :förändring; hälsofrämjande; institutionell teori; friskvårdsarbete; kunskap och lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Emma Jansson, Malin Lindström & Sofia Thunholm Handledare: Gustaf Kastberg Syfte: Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara en förändringsprocess som avser hälsofrämjande åtgärder i en kommunal verksamhet. För att skapa en ökad förståelse belyser vi komplexiteten utifrån två huvudteorier vilka är institutionell teori och teorier som behandlar förändringsprocesser och lärande. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete inom äldreomsorgen : - ett kostprojekt

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Erika Joof Forsgren; [2009]
  Nyckelord :elderly; nutrition; environment; dietary intakes; äldre; nutrition; miljö; kost intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och kostombud har påbörjat ett förbättringsarbete gällande kosten på ett särskilt boende för äldre i en mellansvensk kommun. Syftet: Att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om förbättringar, försämringar samt inflytande gällande måltidsmiljön, efter att riktlinjer kring kosthållningen införts. LÄS MER

 5. 5. Det bästa sättet att få det du själv vill ha är att  ge andra vad de behöver  : En kvalitativ studie av hur ett mindre management konsultföretag lyckas fånga, samt  behålla sina kunder. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Gudmundsson; Alexandra Lindgren; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är brukandet av konsulter en vardaglig del av företagande. Management konsult branschen har expanderat kraftigt och under senare decennier har fördelningen av marknadsandelar förändrats till de världsomspännande managementconsulting-aktörernas fördel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gott förändringsarbete.

Din email-adress: