Sökning: "governmentality-teorin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet governmentality-teorin.

  1. 1. Att ta risken ur krisen : En textanalys av Kriberedskapsmyndighetens perspektiv på samhälle och säkerhet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Robert Olsson; [2006]
    Nyckelord :risksamhälle; kris; säkerhet; privat-offentlig samverkan; governmentality; diskurs;

    Sammanfattning : Abstract Författaren analyserar i denna uppsats texter om kris, samhälle och säkerhet, vilka producerats och distribuerats med stöd från Krisberedskapsmyndigheten. Författaren problematiserar att hotet om potentiella, liksom farorna med förverkligade, kriser anses vara så överhängande att en särskild myndighet inrättas med syftet att stärka hela samhällets krisberedskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet governmentality-teorin.

Din email-adress: