Sökning: "granbom"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet granbom.

 1. 1. Att styra en vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Malin Granbom; Hillevi Bagger-Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tecken på kommunikation. En litteraturstudie om TAKK som metod för kommunikativ utveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Granbom Forsberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares arbete med fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar om fysisk aktivitet på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Simon Granbom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nitritomvandling vid Skebäck avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Anna Granbom; [2016]
  Nyckelord :Nitrit; bakterier; vattenrening; metangas; lustgas;

  Sammanfattning : On several occasions fish died in Hjälmaren due to, among other things, elevated nitrite levels in the lake. A contributing factor turned out to be the high nitrite content that leaves the wastewater treatment plant Skebäck, located in Örebro. LÄS MER

 5. 5. Nej! Vi har inte anpassad kriskommunikation : En kvalitativ och kvantitativ studie av kommuners anpassade kriskommunikation, med fokus på Sundsvalls kommun.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikaela Granbom; [2016]
  Nyckelord :Crisis communication; strategic communication; municipality; ethnicity; issues management; situational theory; public relations; sense making; anpassad kriskommunikation.;

  Sammanfattning : Kommunikationsdirektör vid Sundsvalls kommun önskade undersöka hur man på bästa sätt kommunicerar vid kris med personer som inte talar svenska. Detta eftersom att Sundsvalls kommun ansåg att man saknade tillräckliga språkkunskaper för att hantera kriser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet granbom.

Din email-adress: