Sökning: "granbom"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet granbom.

 1. 1. Är mammaledighet en förlustaffär för kvinnliga fastoghetsmäklare? : En kvalitativ studie om mammaledighetens påverkan på kvinnans karriär.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessica Davidsson; Gabriella Granbom; [2018]
  Nyckelord :Maternity leave; female; real estate agent; combination of work-life and family-life; commission salary.; Mammaledighet; kvinna; fastighetsmäklare; kombination mellan arbetsliv och familjeliv; provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. LÄS MER

 2. 2. ALS-En livsförändring i vardagen : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Engström Carina; Ludvig Fogelström; Granbom Julia; [2018]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateral sclerosis; carer; MND; motor neurone disease; palliative care; Amyotrofisk lateral sclerosis; anhörig; MND; motorneuron sjukdom; palliativ vård;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med ALS. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Resultat: Sjukdomen ALS är ovanlig och de som drabbas av den är i stort behov av omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Att styra en vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Malin Granbom; Hillevi Bagger-Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tecken på kommunikation. En litteraturstudie om TAKK som metod för kommunikativ utveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Granbom Forsberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fritidslärares arbete med fysisk aktivitet i form av lek och rörelse på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar om fysisk aktivitet på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Simon Granbom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet granbom.

Din email-adress: