Sökning: "grannskapsenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet grannskapsenhet.

 1. 1. Social integration i Augustenborg- om utvecklingen från grannskapsenhet till Ekostad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Petra Nilsson; Omaima Elkhazzar; [2016]
  Nyckelord :Ekostaden; Augustenborg; social integration; grannskapsenhet; social sammanhållning;

  Sammanfattning : Den sociala hållbarheten har på senare tid uppmärksammats som en viktig faktor inom stadsplaneringen i samband med städers expansion. För att få en förståelse för hur sociala problem uppkommer samt vilka förutsättningar som kan motverka en negativ utveckling behövs flertalet studier inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Lokalt förankrad planering av rekordårens grannskapsenheter : Progamförslag för Norra Fäladen i Lund

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Hallberg; [2015]
  Nyckelord :Grannskapsenhet; Grannskapsplanering; SCAFT; rekordår; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : Den bebyggda miljön förändras och utvecklas ständigt. De byggnader och strukturer som under åren redan har hunnit försvinna är det lättar att finna värden i, brister och konflikter i historiska ideal är enklare att förbise jämfört med samtida. LÄS MER

 3. 3. City planning theories in Sweden : yesterday, today and tomorrow

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Pernilla Andersson; [2011]
  Nyckelord :stadsplanering; stadsbyggnadsideal; idévision; kvartersstad; trädgårdsstad; grannskapsenhet; miljonprogram; funktionalism; hållbarhet; blandstad;

  Sammanfattning : SammandragBostadsbrist och ohälsa har varit den problematik som främst präglat Sveriges stadsbyggnadsideal från sent 1800-taltill idag. En väldig befolkningsökning och omflyttning av befolkningen från landsbygd till tätort har ställt stora kravpå en omfattande bostadsproduktion. LÄS MER

 4. 4. Brickbandets utemiljöer : vårdplan 2006

  Y-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Ekroth; [2006]
  Nyckelord :Bromma; bodorff; Ulla; riksby; funktionalism; landskapsarkitektur; grönwall; rysklönn; smalhusområde; smalhus; grannskapsenhet; vårdplan; Brommaplan;

  Sammanfattning : In the centre of Bromma, east of Brommaplan is the part of Bromma named Riksby. Riksby was built in the early 1940:s as a part of the westward expansion of Stockholm. Other places that were built at the same time was for ex. Stora Mossen and Abrahamsberg. LÄS MER

 5. 5. Södra Guldheden i ett helhetsperspektiv : Karaktärisering och beaktanden kring förtätning

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Cecilia Sjölin; [2005]
  Nyckelord :Södra Guldheden; Förtätning; Kulturmiljö; Grannskap;

  Sammanfattning : Våra samhälleliga problem ser idag annorlunda ut än vad de gjorde vid förra sekelskiftet, men det räcker också att gå tillbaka femtio år i tiden, när Södra Guldheden bebyggdes. Ett stort problem som vi allt oftare blir uppmärksammade om, är att vår miljö inte längre klarar den belastning som dagens bilanvändande medför. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grannskapsenhet.

Din email-adress: