Sökning: "grav språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden grav språkstörning.

 1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsinteraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Klassrumsobservation; Språkinlärning; Språkinteraktion; Språklig sårbarhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Eriksson, Pia (2018). Språkinlärningsinteraktion. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteratur studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Wiktorell; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; intervention ordförråd; språkstörning; 13-16 år;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiktorell, Paula (2018). Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Wetterdal; [2017]
  Nyckelord :fysisk lärmiljö; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; språkstörning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Wetterdal, M. (2017). Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Från specialskola till gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Svedberg; Teresia Lonnakko; [2016]
  Nyckelord :Anpassningar i skolan; Grav språkstörning; Skolövergång; Språklig sårbarhet; Tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom att ta del av elevernas egna berättelser om språkstörning relaterat till skolbyte samt lärande så får vi möjlighet att höra deras röster kopplat till forskningsområdet. Vidare är det viktigt att belysa övergången från specialskola med inriktning grav språkstörning till gymnasieskola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grav språkstörning.

Din email-adress: