Sökning: "grav språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden grav språkstörning.

 1. 1. Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Wetterdal; [2017]
  Nyckelord :fysisk lärmiljö; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; språkstörning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Wetterdal, M. (2017). Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Från specialskola till gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Svedberg; Teresia Lonnakko; [2016]
  Nyckelord :Anpassningar i skolan; Grav språkstörning; Skolövergång; Språklig sårbarhet; Tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom att ta del av elevernas egna berättelser om språkstörning relaterat till skolbyte samt lärande så får vi möjlighet att höra deras röster kopplat till forskningsområdet. Vidare är det viktigt att belysa övergången från specialskola med inriktning grav språkstörning till gymnasieskola. LÄS MER

 3. 3. Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Tunemalm Östin; Anna-Lena Sjöström; [2016]
  Nyckelord :bedömning; språkstörning; språklig sårbarhet; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Sjöström, Anna-Lena och Tunemalm Östin, Eva (2016), Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Fakulteten för Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa elever i språklig sårbarhet Sju lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Almestrand; [2016]
  Nyckelord :lärares berättelser; måluppfyllelse; scaffolding; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde För att utbildning i grundskola ska vara likvärdig innebär det att den utformas olika för elever beroende på elevens specifika förutsättningar och behov. Språket är centralt för identitetsskapande och för lärande. Språklig sårbarhet får konsekvenser i språklig förmåga att förstå och uttrycka sig. LÄS MER

 5. 5. En skola med språket i centrum - En fallstudie kring språkutvecklande arbete på en specialskola - A Language Focused School - A Case Study on Language Development at a Special School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Hallgren; Elisabeth Heringhaus; [2016]
  Nyckelord :språkinlärningsinteraktion; språkinlärningsmiljö; språkinlärningsmöjligheter; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Lena Hallgren och Elisabeth Heringhaus (2016), En skola med språket i centrum, En fallstudie kring språkutvecklande arbete på en specialskola, Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag För elever med språkstörning riskerar situationer där språkliga förmågor är i fokus, att bli ett hinder när det gäller att nå kunskapskraven i de olika ämnena. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grav språkstörning.

Din email-adress: