Sökning: "grav språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden grav språkstörning.

 1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsinteraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Klassrumsobservation; Språkinlärning; Språkinteraktion; Språklig sårbarhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Eriksson, Pia (2018). Språkinlärningsinteraktion. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. När språket skymmer sikten : språkligt tillgängliga lärmiljöer för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Terese Henriksson; Jenny Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav språkstörning har för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 4. 4. Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteratur studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Wiktorell; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; intervention ordförråd; språkstörning; 13-16 år;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiktorell, Paula (2018). Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Wetterdal; [2017]
  Nyckelord :fysisk lärmiljö; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; språkstörning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Wetterdal, M. (2017). Rum för lärande - en systematisk litteraturstudie om tillgänglig fysisk lärmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grav språkstörning.

Din email-adress: