Sökning: "green buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden green buildings.

 1. 1. Porous asphalt as a method for reducing urban storm water runoff in Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gea Hallen; [2017]
  Nyckelord :urban flood modelling; PCSWMM; porous asphalt; Physical geography and Ecosystem Science; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a major risk to the ever increasing urban population, posing a threat to human lives but also causing traffic interruptions, economic losses and pollution. Built up areas are prone to flooding due to the changes of previously pervious surfaces being covered by buildings and impervious pavements, such as asphalt. LÄS MER

 2. 2. Solceller på flerbostadshus : Motiv, hinder och möjligheter för hållbart byggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Harald Green; Rasmus Engholm; [2016]
  Nyckelord :Solar energy; photovoltaics; apartment building; sustainable building; motivation; obstruction; Solenergi; solceller; flerbostadshus; hållbart byggande; motivation; hinder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synsättet på förnyelsebara elkällor inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :André Candell; Oskar Ehn Jansson; [2016]
  Nyckelord :energy efficiency; wind power; solar electricity; green electricity; Energieffektivisering; vindkraft; solel; grön el;

  Sammanfattning : För mellan 40-50 år sedan så byggdes en miljon bostäder i Sverige. Idag hararbetet påbörjats med att renovera och restorera dessa bostäder, i sambandmed dessa åtgärder så görs även många åtgärder för att minskaenergianvändningen. LÄS MER

 4. 4. BiodiverCity : urban ecological design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tobias Pravitz; [2016]
  Nyckelord :urban biodiversity; alternative lawns; green roofs; green walls; ecological design; green infrastructure; urban development;

  Sammanfattning : With the opportunities of urbanization comes in many parts of the world problems of providing residential facilities for people. Stockholm is projected to grow by approximately 40% during the next 15 years and the city's response to housing issues in the latest master plan is to make the city denser. LÄS MER

 5. 5. Building Sustainable Cities: A Case Study in Beijing

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Bin Meng; [2016]
  Nyckelord :Sustainable Development; Resilience; Ecological Footprints; Transportation; Waste Management; Green Spaces; and Energy Saving Buildings.;

  Sammanfattning : More than half of the world’s population lives in urban areas and this figure is expected to increase. The worldwide trend is in the direction of urbanization. Building sustainable cities is one of the sustainable development goals (SDGs) initiated by United Nations Sustainable Development Solutions Network. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green buildings.

Din email-adress: