Sökning: "green buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden green buildings.

 1. 1. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2017]
  Nyckelord :Gröna tak; Intensivt grönt tak; Extensivt grönt tak; Växtbädd;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. LÄS MER

 2. 2. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tina Ziese; [2017]
  Nyckelord :bostadsområde; industriområde; kulturarv; kulturmiljö; omvandlingsprojekt; Slakthusområdet; stadsbyggnad; stadsplanering;

  Sammanfattning : En plats historia, kulturmiljö och kulturarv påverkar platsens karaktär och identitet. Vid stadsbyggnadsprojekt måste stadsplanerare förhålla sig till den befintliga kulturmiljön. Idag omvandlas många äldre industriområden till bostadsområden. Ett sådant exempel är omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTERING AV BIM VID MATERIALDOKUMENTATION : EN GRANSKNING AV MILJÖCERTIFIERINGS UTVECKLING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erika Lennartsson; Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :BIM; coordination; Documentation of materials; Green building; LEED; Miljöbyggnad; Svanen;

  Sammanfattning : Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. LÄS MER

 4. 4. Planning support for reducing risks related to flooding : A case study of flood response in Kista residential area and Igelbäcken stream, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Planning support; blue green solutions; hydrodynamic modelling; MIKE FLOOD; climate change adaption; land use change; Planeringsstöd; blå-gröna lösningar; hydrodynamiskmodellering; MIKE FLOOD; klimatanpassning; markanvändning;

  Sammanfattning : Flooding has been identified as the most widespread and most frequently occurring natural disaster by the United Nation. Sweden is no exception when it comes to being affected by flooding, and several major flood events have been seen in recent years. LÄS MER

 5. 5. Porous asphalt as a method for reducing urban storm water runoff in Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gea Hallen; [2017]
  Nyckelord :PCSWMM; urban flood modelling; porous asphalt; Physical geography and Ecosystem Science; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a major risk to the ever increasing urban population, posing a threat to human lives but also causing traffic interruptions, economic losses and pollution. Built up areas are prone to flooding due to the changes of previously pervious surfaces being covered by buildings and impervious pavements, such as asphalt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green buildings.

Din email-adress: