Sökning: "green buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden green buildings.

 1. 1. Energy survey on replacing a direct electrical heating system with an alternative heating system

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Wenbo Ruan; [2018]
  Nyckelord :solar photovoltaic; solar thermal; heat pump; ground source; solar irradiance; economic analysis;

  Sammanfattning : With the ever-growing energy demand that world is currently going through and the danger of climate change around the corner, wagering in renewable energy seems to be the right path to create a more smart and green future. Sweden has put great effort on decreasing its dependency on oil, in fact in 2012 more than 50 % of its electricity came from the renewable source and has a plan in making it 100 % in 2040. LÄS MER

 2. 2. Sveriges första hälsocertifierade kontor : Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande; Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefine Pettersson; Melinda Winninge; [2018]
  Nyckelord :WELL Building Standard; New Existing Interiors; wellness; rating system; social sustainability; office; reconstruction; well-being; work environment; building regulations; LEED; Miljöbyggnad.; WELL Building Standard; New Existing Interiors; hälsocertifiering; social hållbarhet; kontorsmiljö; ombyggnation; välbefinnande; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Boverkets byggregler; LEED; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. LÄS MER

 3. 3. Amasonen : A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Gros; [2018]
  Nyckelord :PV-cells; PV-System; Integrated Solar Cells; Renewable Energy Resources; Integrerade Solceller; Solcellssystem; Förnybar Energi;

  Sammanfattning : With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt att investera i gröna byggnader på den kommersiella fastighetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Brandt; Johan Björndal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det är det ekonomiskt försvarbart att investera i gröna byggnader utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Idag svarar fastighets- och byggsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning och miljömedvetenheten ökar alltmer från allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Building certification as a driver in green building design : The holistic apporach of WELL

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Isabella Labartino; [2018]
  Nyckelord :WELL; Miljöbyggnad; BREEAM-SE; LEED-IT; gap; concept; feature; health; well-being;

  Sammanfattning : Construction industry is based on the evaluation of building environmental impact. The current situation shows buildings reaching high standards in the field of environmental sustainability, but they often neglect occupants' satisfaction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green buildings.

Din email-adress: