Sökning: "green buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden green buildings.

 1. 1. Porous asphalt as a method for reducing urban storm water runoff in Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gea Hallen; [2017]
  Nyckelord :PCSWMM; urban flood modelling; porous asphalt; Physical geography and Ecosystem Science; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a major risk to the ever increasing urban population, posing a threat to human lives but also causing traffic interruptions, economic losses and pollution. Built up areas are prone to flooding due to the changes of previously pervious surfaces being covered by buildings and impervious pavements, such as asphalt. LÄS MER

 2. 2. Climate in mind - climate-adapted neighborhood design : a case study from Nyhamnen in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna-Lena Sauer; [2017]
  Nyckelord :Nyhamnen; Malmö; SymbioCity Approach; Sustainability Science; urban green spaces; multifunctional space; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cities affected by the impacts of climate change have to find new ways to adapt to the variability in weather patterns, such as heavy rainfalls and storms. The coastal city Malmö, a former industrial city, aims to be carbon neutral by 2020 and provided by 100 percent renewable energies in 2030. LÄS MER

 3. 3. Risk Management in Sustainable Projects in the Construction Industry : Cases of Swedish Companies

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anete Apine; Francisco José Escobar Valdés; [2017]
  Nyckelord :sustainable construction; risk management; construction companies; project life cycle; green buildings; high performance buildings.;

  Sammanfattning : Sustainable construction projects are expanding in the market and green codes andstandards are advancing giving the ground for development of technology and materialsapplied. With every new material and technology utilised in the field, also risks aregrowing. LÄS MER

 4. 4. Solceller på flerbostadshus : Motiv, hinder och möjligheter för hållbart byggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Harald Green; Rasmus Engholm; [2016]
  Nyckelord :Solar energy; photovoltaics; apartment building; sustainable building; motivation; obstruction; Solenergi; solceller; flerbostadshus; hållbart byggande; motivation; hinder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Synsättet på förnyelsebara elkällor inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :André Candell; Oskar Ehn Jansson; [2016]
  Nyckelord :energy efficiency; wind power; solar electricity; green electricity; Energieffektivisering; vindkraft; solel; grön el;

  Sammanfattning : För mellan 40-50 år sedan så byggdes en miljon bostäder i Sverige. Idag hararbetet påbörjats med att renovera och restorera dessa bostäder, i sambandmed dessa åtgärder så görs även många åtgärder för att minskaenergianvändningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green buildings.

Din email-adress: