Sökning: "green space"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden green space.

 1. 1. Calibration and evaluation of the secondary sensors for the Mini-EUSO space instrument

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Jonah Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Mini-EUSO; EUSO; calibration; evaluation; near-infrared light; visible light; camera; phosphorus coating;

  Sammanfattning : The Mini-EUSO (Mini - Extreme Universe Space Observatory) is an instrument for observation of ultra-high energy cosmic rays (UHECR) from space. It is designed to observe Earth from the international space station (ISS) in the ultra-violet (UV), visible (VIS) and near-infrared (NIR) light ranges. LÄS MER

 2. 2. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Nyckelord :climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. LÄS MER

 3. 3. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. LÄS MER

 4. 4. Sociala hänsyn i offentlig entreprenadupphandling av utemiljöskötsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanna Åslin; [2017]
  Nyckelord :sociala hänsyn; upphandling; lagen om offentlig upphandling; utemiljöskötsel; grönyteskötsel; AB; AMA; ABFF; Aff; SRPP;

  Sammanfattning : Examenarbetets mål är att försöka utreda hur sociala hänsyn tillämpas i Sverige och Europa och hur det användas inom upphandling av utemiljöskötsel. Genom att studera hur det ser ut i Europa och inom andra branscher har det framkommit att det finns utrymme och möjligheter att beakta sociala hänsyn och koppla sådana villkor till upphandling av olika typer av arbeten. LÄS MER

 5. 5. Indicators for ecosystem services in urban green space management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Lundh; [2017]
  Nyckelord :Ecosystem service indicator; cultural ecosystem service indicator; green space; green space management method; multi-stakeholder management; park management; urban planning; birds; seating.; Ekosystemtjänstindikator; indikator; indikatorer; indikatorer för ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; kulturella ekosystemtjänster; grönytor; grönyteförvaltning; förvaltningsmetod; parkförvaltning; fåglar; fåglar som indikator.;

  Sammanfattning : Urban green spaces are put under high pressure due to increasing population density in cities. This problem will potentially accelerate where the densification in the cities continues. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green space.

Din email-adress: