Sökning: "grekisk mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden grekisk mytologi.

 1. 1. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 2. 2. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 3. 3. Kanoper : utanför Musiken

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Johan Blixt; [2015]
  Nyckelord :Composition; Reflection; Ancient Egypt; Entropy; Concept; Continuum; Komposition; Reflektion; Antika Egypten; Entropi; Koncept; Kontinuum;

  Sammanfattning : Jag har tidigare haft mina funderingar över att reflektera kring mitt eget verk och mitt eget komponerande. Funderingar om att det skulle bli för personligt och utlämnande. Det finns dock något spännande i att skriva om sig själv och sitt komponerande, en möjlighet att göra en resa inom sig själv. LÄS MER

 4. 4. Paris, den trojanska prinsen : Jämförelse av Paris utifrån verket Iliaden och filmen Troy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Desireé Rajala Johansson; [2015]
  Nyckelord :Paris; trojanska kriget; Iliaden; Homeros; Troy; Wolfgang Petersen; kärlek; tapperhet; antika Grekland; antik grekisk kultur; antik grekisk religion och mytologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Trojan prince Paris is described in the Iliad and in the movie Troy in regard to love and bravery. Thereafter an analysis of the similarities and differences between the Iliad and the movie Troy will be made. LÄS MER

 5. 5. Till gudarnas och jordbrukets ära! -mytologins betydelse för antikens jordbruksbefolkning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Ruby Videla; [2007]
  Nyckelord :jordbruk; antikens Grekland; mytologi; Classical Greek and Roman Religion; Grekisk och romersk religion; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av mytologi som reflekteras i jordbrukarens liv i antikens Grekland. Festivaler, ritualer och antika författares bruk av myter är bara ett fåtal exempel som pekar på hur viktigt det var för antikens jordbruksmänniskor att tro på gudarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grekisk mytologi.

Din email-adress: