Sökning: "grekland"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet grekland.

 1. 1. Social tillit och korruption i Grekland : en fallstudie om det kollektiva handlandets problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rasmus Göthberg; [2017]
  Nyckelord :Grekland; korruption; social tillit; klientelism; kollektiv handling; civilsamhälle; ojämlikhet; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Greece has a long record of failed attempts to curb corruption. Due to the systemic character of the corrupt practices, namely clientelism, anti-corruption strategies are re-peatedly intervened by particularistic interest groups. LÄS MER

 2. 2. Cypern och Grekland, tillsammans mot EU : en policyanalys av EU:s utvidgningspolicy mot Cypern 1988-2004

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Fridolfsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cypern och Grekland har nära historiska, kulturella och ekonomiska kopplingar till varandra. När Cypern år 1990 ansökte om medlemskap i europeiska unionen och möttes av motstånd mot att ett land med en territoriell konflikt skulle ansluta sig, så stödde Grekland den grekcypriotiska sidan och förändrade EU-policyn mot Cypern genom att agera policyentreprenör. LÄS MER

 3. 3. Hotellbranschens kommunikation av CSR i Sverige och Grekland : En komparativ studie om hur hotell kommunicerar CSR och vilken påverkan de lokala omständigheterna har

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Christina Betzeki; Jelena Bocokic; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Hotels; Promotion; Comparative studies; Cross-cultural research; Sweden; Greece; Företags samhällsansvar; Hotell; Kommunikation; Komparativa studier; Tvärkulturella studier; Sverige; Grekland;

  Sammanfattning : Konkurrensmiljön i populära destinationer skapar ett behov för hotell att differentiera sig. Implementering av CSR är ett alternativ för att skapa mervärde och bättre relationer med det omgivande samhället. Därav får kommunikationen av CSR en strategisk betydelse. LÄS MER

 4. 4. Trädgård för själen : en jämförelse mellan rehabiliteringsträdgårdarna Nynäs och Gröna Rehab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2017]
  Nyckelord :Gröna Rehab; Nynäs; rehabilitering; rehabiliteringsträdgård; trädgård;

  Sammanfattning : Sedan tidernas begynnelse har naturen haft läkande effekter på människors välmående. Redan i gamla Grekland hade väletablerade filosofer som Aristoteles och Platon kännedom om naturens krafter. Denna kunskap har sedan dess haft en stor betydelse för behandlingsmetoder inom psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hon är bara stark och självständig, men han är en hjälte! : Genusaspekter på antikens litteratur ur ett didaktiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rouaa Hammadi; [2017]
  Nyckelord :Läroböcker; Svenska; Antiken; Grekland; grekisk; genus; manligt; kvinnligt; författare; karaktärer.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka hur sex olika litteraturhistoriska läroböcker för gymnasieskolan gestaltar genus i grekisk antik litteratur. För att syftet ska uppnås har dessa läroböcker analyserats utifrån tre teman: urval, som svarar på vilken information läroböckerna ger, kopplat till författarskap, karaktärer och om antika Grekland; framställning, hur författare och karaktärer framställs ur ett genusteoretiskt perspektiv, och bilder, hur dessa kan kopplas ihop till genusproblematiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grekland.

Din email-adress: