Sökning: "gross proceeds"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gross proceeds.

 1. 1. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Gott sjömanskap : En undersökning ur det straffrättsliga perspektivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Timmy Torstensson Reifner; Nicklas Lilja; [2017]
  Nyckelord :Good seamanship; negligence; inattention.; Gott sjömanskap; oaktsamhet; ringa oaktsamhet; vårdslöshet; sjölagen.;

  Sammanfattning : Att argumentera till sjöss med andra sjöfarare tillhör det normala och de flesta har fått höra att de inte agerat på ett sådant sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Vad det innebär att förfara med gott sjömanskap är svårt att sätta ord på och kan ha sin förklaring i att begreppet saknar legal definition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gross proceeds.

Din email-adress: