Sökning: "group"

Visar resultat 1 - 5 av 12778 uppsatser innehållade ordet group.

 1. 1. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 2. 2. Ett nytt semantiskt intraoperativt test på svenska : Baserat på DuLIP:s semantic odd word out

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Igor Sjökvist; Viola Säfbom; [2018]
  Nyckelord :Low-grade glioma; awake surgery; intraoperative language test; DuLIP; semantics; lexical reading; subcortical pathways; speech and language pathology; Lågmaligna gliom; vakenkirurgi; intraoperativa språktest; DuLIP; semantik; lexikal läsning; subkortikala banor; logopedi;

  Sammanfattning : Low-grade gliomas (LGGs) constitute a major challenge for health care because of their location and nature. LGGs are often found in eloquent areas, and their infiltrative growth cause neurological reorganization, which complicates the mapping of important functions. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos beroendepatienter som behandlas med centralstimulantia eller opioider

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie von Garaguly; Jessica Lindgren; [2017-12-27]
  Nyckelord :Läkemedelsbehandling; Opioider; Centralstimulantia; Livskvalitet; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Patients with opiate addiction and patients with ADHD can be offered drug treatment andsupport in addiction care. In the meeting with the patient the nurse acquires knowledge about the patient'squality of life (QOL). LÄS MER

 4. 4. Tolerans En kvalitativ studie gällande grundskollärares föreställningar om toleransvärdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :tolerance; democracy; classroom; elementary school; pedagogy; teaching tolerance;

  Sammanfattning : The use of the concept of tolerance has increased in recent years. One of the reasons is due to the refugee flows that characterize the society and therefore constitute ground for diversity. National governing documents as well as international conventions denotes tolerance as a positive value that should be implemented in school. LÄS MER

 5. 5. Att möta äldre personer med depressiva symtom – distriktssköterskors erfarenheter inom primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jedborg; Lisa Vångfors; [2017-12-11]
  Nyckelord :äldre; depressiva symtom; primärvård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Background: Older people are a growing group in society and mental health is one of the major public health issues. Primary health care is the first line care and the district nurse meets older people with depressive symptoms in different care situations, it is a challenge to pay attention to symptoms and to meet needs of care. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet group.

Din email-adress: