Sökning: "growth stock"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden growth stock.

 1. 1. Credit Fuelled Asset Prices and Financial Stability - Is there a causal relationship between credit growth and stock market prices?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Evelina Johansson; Peter Stelleck; [2018-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the causal relationship between credit growth and stock market prices over the time period 1981-2017 in the US, the UK and Sweden. By performing a Granger causality test to examine if credit affects stock market prices, we find evidence that there is no statistically significant Granger causality. LÄS MER

 2. 2. Exogenous Change in the Regeneration of a Common Pool Resource and its Effect on Cooperation and Efficiency

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marcus Lindeberg Goni; Jeffrey Clark; [2018]
  Nyckelord :Common pool resources; Cooperation and efficiency; Uncertainty; Climate change; Exogenous shocks;

  Sammanfattning : The natural sciences explain how climate change affects the provision of ecosystem services. Behavioral economists have studied the effects of institutions and social interaction on cooperation, to prevent over-exploitation of common pool resources. LÄS MER

 3. 3. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 4. 4. INVESTIGATING THE VALUE PREMIUM IN THE SWEDISH STOCK MARKET

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Enes Ljuca; Björn van Dijkman; [2018]
  Nyckelord :Value premium; time-varying risk; APT; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : nvestigating the Swedish stock market, we find value stocks to have significantly outperformed growth stocks during the period of 1993 to 2017. As value stocks are found to be riskier during bad states of the economy, the existence of the value premium can be partly attributed to time-varying risk. LÄS MER

 5. 5. Management and CEO Stock Ownership and its Effect on Company Performance

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Daniel Kamangar; Richard Sundin; [2018]
  Nyckelord :Management ownership; CEO ownership; stock ownership; company performance; OMX Stockholm; mid cap; regression analysis; panel data; fixed effects model; random effects Model; Ledningens ägarskap; verkställande direktörens ägarskap; aktieinnehav; företagsutveckling; OMX Stockholm; mid cap; paneldata; regressionsanalys; fixed effects-modellen; random effects-modellen;

  Sammanfattning : This is a study on the effect of management and CEO stock ownership on company performance. A regression analysis is performed on panel data consisting of a sample of 30 companies listed on OMX Stockholm Mid Cap. A total of 210 and 2520 observations is considered on a yearly and monthly basis, respectively, for seven years (2010-2016). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet growth stock.

Din email-adress: