Sökning: "growth stock"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden growth stock.

 1. 1. Application of the Kelly Criterion on a Self-Financing Trading Portfolio -An empirical study on the Swedish stock market from 2005-2015

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Markusson; Emil Ohlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kelly Strategy; Portfolio Money Management; Abnormal Returns; Swedish Equities; Geometric Mean Maximization; Kelly Criterio;

  Sammanfattning : A Kelly strategy theoretically optimizes the growth rate of investor’s capital. This paper evaluates its usefulness on the Swedish stock market between 2005 and 2015 by comparing returns to that of common portfolio strategies and a market index. LÄS MER

 2. 2. Macroeconomic exposure of Swedish firms’ revenue and its impact on stock returns

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Tillaeus; Niklas Sköld; [2017]
  Nyckelord :Geographical segment data Macroeconomic exposure Stock returns; Business and Economics;

  Sammanfattning : Previous research suggests that by examining the regional origins of revenues and the expected economic growth in regions, supra-normal returns may be achieved by creating zero investment portfolios. Nevertheless, such previous research examines countries with low export dependence and a high internal demand or uses data from a number of countries with di↵erent economic dependencies. LÄS MER

 3. 3. Capital structure's influence on volatility on in times of financial distress : An investigation on capital structure as a volatility influencer before, during and after the European debt crisis on the Stockholm Stock Exchange

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Joos; Johanna Öhlin; [2017]
  Nyckelord :volatility; capital structure; stock market; stock returns; Europe; debt crisis; financial crisis; multiple regression models; volatility within different industries; volatility prediction model; Sweden; Swedish stock market.;

  Sammanfattning : The financial crisisand the European debt crisis wreaked havoc on many European economies and stock markets. Previous studies have shown that crises are associated with high debt and linked with lower growth. LÄS MER

 4. 4. Financial Analysts' Herding Behavior in a Fluctuating Macro-economy

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Widén; Gustav Kölby; [2017]
  Nyckelord :Herding; Analyst behavior; Forecasting; Macro-economy;

  Sammanfattning : Financial analysts make forecasts that are either herded or bold. The accuracy of the forecast varies, and could be influenced by economic- and personal matters. LÄS MER

 5. 5. ETT GESTALTNINGSFÖRSLAG FÖR NYA BOSTÄDER GENOM VERTIKAL FÖRTÄTNING : Utifrån lämplighetsanalys för vertikal förtätning, gestaltningspriciper samt plats- och mikroklimatsanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Soldemyr; Andreas Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Urban microclimate; Vertical densification; Rooftop architecture; Apartments addition; Våningspåbyggnad; Urbant mikroklimat; Arkitektur; Bostäder;

  Sammanfattning : Den befolkningstillväxt som sker idag skapar utmaningar för det befintliga bostadsbeståndet och vår bostadsförsörjning. För att klara tillväxten bygger vi våra städer tätare och högre vilket skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet growth stock.

Din email-adress: