Sökning: "grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 1299 uppsatser innehållade ordet grundskola.

 1. 1. VAD HÄNDER EFTER EN FLIPP? En studie av interaktion i det flippade klassrummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Heather Nesbit; Linus Hugo; [2018-08-07]
  Nyckelord :Flipped classroom; inverted classroom; flippat klassrum; interaction; interaktion; peer instruction; peer-assisted learning; cooperative learning; collaborative learning; kooperativt lärande; kollaborativt lärande; grundskola; primary school; secondary school; high school.;

  Sammanfattning : The main role the flip appears to be to provide prior understanding of the lesson content and to free up time in the classroom for interaction. In both of these cases it is necessary to have the flip outside of lesson time... LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiskt arbete för elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergång till gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malena Nordin; Anna Stadelmann Berglund; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskola; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; övergångar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på vilka rutiner som fanns vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utöver det ville vi synliggöra hur det praktiska arbetet med dessa elever såg ut för specialpedagog/ speciallärare. Detta belyste vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 4. 4. På fritidshemmet finns en önskelåda. Där ska jag önska att vi får läsa e-ljudböcker. : En studie av elevers upplevelser kring e-ljudbok som alternativ till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Yvonne Petersson; [2018]
  Nyckelord :e-ljudbok; ljudbok; e-bok; läslust; läsupplevelser;

  Sammanfattning : I studiens nulägesanalys framgick av en föreläsare som berättade att allt för många ungdomar lämnar grundskolan med läs-och skrivsvårigheter. Föreläsaren hade genom sitt arbete på behandlingshem träffat flera ungdomar som inte kan läsa och skriva och menade att detta har betydelse för ungdomarnas självkänsla och självbild. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling : Lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :late language development; language impairment; scaffolding; practice; teaching methods; elementary school; försenad språkutveckling; språkstörning; scaffolding; undervisning; undervisningsmetoder; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera några lärares uppfattningar när det gäller undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling i grundskolans tidigare år, samt när och hur elevernas språkliga svårigheter visar sig i undervisningssituationen. Metoden för insamlingen av empiriskt material är kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grundskola.

Din email-adress: