Sökning: "grupp mål"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden grupp mål.

 1. 1. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kajsa Elfström; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Sammanfattning : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. LÄS MER

 2. 2. Engagemang och bibehållet engagemang i hälsoapplikationer : Hur engagerande hälsoapplikationer kan hjälpa personer att uppnå mål enskilt och i grupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl-Magnus Helgegren; Emil Pirfält; [2017]
  Nyckelord :Engagemang; bibelhållet engagemang; hälsoapplikationer; e-hälsa;

  Sammanfattning : Den här rapporten har sin ansats i ett företags önskan om att skapa en teknisk lösning för att enklare kunna registrera medarbetares motion i syfte att samla data till en företagstävling. Projektgruppen för detta arbete utgick från teorier som engagement och sustained engagement för att samla kunskap om vad som driver engagement och hur dessa faktorer kan användas för att skapa högre och jämnare användarfrekvens. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik hållbarhetskommunikation : Kommunikationens betydelse för miljöarbete inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Bark; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetskommunikation; Små och medelstora företag SME ; Klimatarbete; Miljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att svara på frågeställningen om hur en klimatsatsning inom små och medelstora företag (SME) kommuniceras på bästa sätt och var i svårigheter kan ligga. Jämförelser görs också med liknande projekt som genomförts och de framgångsfaktorer de haft för att se om de går att överföras till de små och medelstora företagen i Halland, som ingår i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Utopia or reality? Special educational success in the meeting with students in need of special support

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Dahlström; [2017]
  Nyckelord :special education; behov av särskilt stöd; framgångsfaktorer; tidiga insatser; inkludering; skolutveckling;

  Sammanfattning : Abstract Dahlström, Kristina (2017), Utopi eller verklighet? Specialpedagogiska framgångar för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. I mitt arbete har jag upplevt att antalet elever i behov av särskilt stöd i skolan ökar. LÄS MER

 5. 5. Är specialpedagogen på väg att reformeras bort? : Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria-Sofia Kristina Brännvall; Susanne Morin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; NPM; utbildningspolitik; reform; förstelärare; fortbildning; extra anpassning;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp mål.

Din email-adress: