Sökning: "grupp mål"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden grupp mål.

 1. 1. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kajsa Elfström; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Sammanfattning : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. LÄS MER

 3. 3. Högpresterande med stor plånbok : En studie om finansiella belöningars påverkan på motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Lundahl; Emil Thomasson; [2017]
  Nyckelord :Reward Management; Bonus; Commission; Monetary Rewards; Motivation; Performance; Reward system; Finansiella belöningssystem; Bonus; Provision; Prestation; Motivation; Grupprestation; Individprestation;

  Sammanfattning : In the following study you will be presented with the research that has been done to investigate how monetary rewards affect motivation and performance. The point of the research was to understand how monetary rewards affected employees motivation and performance. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik hållbarhetskommunikation : Kommunikationens betydelse för miljöarbete inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Bark; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetskommunikation; Små och medelstora företag SME ; Klimatarbete; Miljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att svara på frågeställningen om hur en klimatsatsning inom små och medelstora företag (SME) kommuniceras på bästa sätt och var i svårigheter kan ligga. Jämförelser görs också med liknande projekt som genomförts och de framgångsfaktorer de haft för att se om de går att överföras till de små och medelstora företagen i Halland, som ingår i denna studie. LÄS MER

 5. 5. Är specialpedagogen på väg att reformeras bort? : Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria-Sofia Kristina Brännvall; Susanne Morin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; NPM; utbildningspolitik; reform; förstelärare; fortbildning; extra anpassning;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp mål.

Din email-adress: