Sökning: "grupp mål"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden grupp mål.

 1. 1. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER

 2. 2. Information och stöd kring egenvård som individer med diabetes typ 2 finner värdefull : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ingela Englund; Pia Wallin; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; selfcare; information; support; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; information; stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i världen och ökar lavinartat, det är en allvarlig endokrinologisk, progressiv sjukdom med stor risk för komplikationer. Då patientens livskvalitet är ett högt prioriterat mål behövs en hög grad av egenvård. LÄS MER

 3. 3. Hur våra kulturmiljöer skyddas : En undersökning av lagar, mål och arbetssätt för att skydda kulturmiljöer i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Germer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platsers historiska bakgrund skapar den nutida identiteten på platsen. Enligt den humanistiska geografin kan platser förmedla olika känslor. Platsers personlighet skapas när de ges bredare betydelse än endast de fysiska egenskaper de besitter. LÄS MER

 4. 4. Att undersöka måluppfyllelse med Patientens Prioriteringslista (PGPL) hos individer med inflammatorisk ledsjukdom i samband med en träningsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Fredriksson; Paulina Urpi; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; rheumatoid arthritis; self-efficacy; PGPL; PGPQ; goal achievement;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Evidens påvisar att reumatologisk rehabilitering i multidiciplinära team, innehållande sjukdomsinformation, läkemedelsbehandling och fysisk träning individuellt eller i grupp, har gynnsam effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare studier har visat att self-efficacy har positiv betydelse för att uppnå aktivitetsmål. LÄS MER

 5. 5. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp mål.

Din email-adress: