Sökning: "grupp psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden grupp psykologi.

 1. 1. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Exploring the effect of non-verbal drama activities on shyness with a focus on the behavioural component

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ariadni Chona-Rouvali; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This exploratory study attempted to observe the behavioural characteristics of shyness of participants with some level of shyness who took part in a set of group drama activities. There was also interest to see if the more shy participants would achieve relaxation and self-expression. LÄS MER

 3. 3. Det goda ledarskapet : Anställdas upplevelse av ledarskap vid omorganisation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Drejby; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Psychology; Reorganization; Change; Organization; Leader; Leaders; Employees; Psykologi; Ledarskap; Omorganisation; Förändring; Organisation; Ledare; Anställda;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bestämma betydelsen av Gott Ledarskap (GL) och se vilken effekt ledares spatiala fjärmande kan ha på anställdas upplevelse av ledarskapet. Ambitionen är att öka förståelsen av hur personalen uppfattar ledarskapsrelaterade frågor vid omorganisation. LÄS MER

 4. 4. Genomförbarhet av en mindfulness- och acceptansbaserad sömnbehandling i grupp för småbarnsföräldrar – en pilotstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Veronica Lindgren; Amanda Norman; [2017]
  Nyckelord :parents of young children; treatment of sleep problems; feasibility; acceptance; mindfulness; ACT; småbarnsföräldrar; sömnbehandling; genomförbarhet; acceptans; mindfulness; ACT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. COMPASSIONFOKUSERAD GRUPPTERAPI: EN BEHANDLINGSSTUDIE FÖR PRIMÄRVÅRDSPATIENTER MED SJÄLVKRITIK.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Smedberg; Erika Rousu; [2017]
  Nyckelord :CFT; compassion; compassionfokuserad terapi; gruppbehandling; livskvalitet; primärvård; självkritik;

  Sammanfattning : Hög självkritik har en negativ effekt på psykiskt mående och självkritiska personer har svårare att ta till sig traditionell behandling som kognitiv beteendeterapi (KBT). Compassionfokuserad terapi (CFT) har visat lovande resultat för personer med hög självkritik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp psykologi.

Din email-adress: