Sökning: "grupp psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden grupp psykologi.

 1. 1. Skillnad i personlighetsdrag relaterat till arbetsklimat och prestation i uppsatsgrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Olofsson; Adam Risberg; [2018]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; uppsatsgrupper; uppgiftskonflikt; gruppsammanhållning; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samarbete i grupp påverkas av kompositionen av medlemmarnas personlighetsdrag. Syftet med denna studie var således att undersöka hur skillnad av personlighetsdrag inom Big Five-teorin korrelerade med uppgiftskonflikt, gruppsammanhållning och kommunikation. Vidare undersökte studien hur skillnaden påverkade uppsatsgruppers prestation. LÄS MER

 2. 2. Den könsmärkta karriärvägen - En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevda karriärmöjligheter inom hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelia Hallberg; Valentina Nikolic; [2018]
  Nyckelord :Karriärväg; kön; möjligheter; hinder; kvinnliga chefer; leaky pipeline; maktförhållanden.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sina karriärvägar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne där syftet har varit att studera kvinnors hinder och möjligheter. En kvalitativ studie har tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer, där fem kvinnliga chefer och två rekryteringskonsulter, varav en man och en kvinna, mellan åldrarna 25-60 år deltog. LÄS MER

 3. 3. ”You have to be financially stable to open your mouth”. En kvalitativ studie av lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter i Indien.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Björk; [2017]
  Nyckelord :lesbisk; bisexuell; kvinnor; Indien; genus; heteronormativitet; social kontroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är marginaliserad och våldsdrabbad. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Yrkesidentitet och självupplevd anställningsbarhet för pilotstudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johannes Björklund; Joel Salomonsson; [2017]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; anställningsbarhet; pilotstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se om yrkesidentitet korrelerade med en upplevd anställningsbarhet även om arbetsmarknaden kunde vara svår att ta sig in på. Piloter valdes ut som en grupp med en svårare arbetsmarknad att ta sig in på, med tro på om högre yrkesidentitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp psykologi.

Din email-adress: