Sökning: "grupp psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden grupp psykologi.

 1. 1. Exploring the effect of non-verbal drama activities on shyness with a focus on the behavioural component

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ariadni Chona-Rouvali; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This exploratory study attempted to observe the behavioural characteristics of shyness of participants with some level of shyness who took part in a set of group drama activities. There was also interest to see if the more shy participants would achieve relaxation and self-expression. LÄS MER

 2. 2. Guidelines for the validation of the Child Dissociative Checklist in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Janonius; Niklas Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dissociation; validation; Child Dossociative Checklist; CDC; trauma;

  Sammanfattning : This study’s aim was to explore face, content, concurrent validity and psychometric properties of the Swedish Child Dissociative Checklist (CDC) as well as and to provide guidelines towards validation. The CDC is used in Sweden when dissociation is highly probable, and validation could motivate wider use. LÄS MER

 3. 3. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelie Ottosson; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :psykologer; kuratorer; IPA; strategier; reflektion; distansering; resurser; socialt stöd; handledning psychologists; welfare officers; strategies; reflection; distancing; resources; social support; coaching; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. LÄS MER

 5. 5. "De kunde inte se vad jag såg" - En kvalitativ studie av föreställningar om mobbning i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Sjöfors; [2017]
  Nyckelord :bullying; victimization; violation; exclusion; school; bully; victim; conceptions; subjectivity; mobbning; skola; kränkning; utfrysning; mobbare; offer; utsatthet; föreställningar; subjektivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to achieve a deepened understanding for the ideas and conceptions of bullying in a school environment. Semi-structured interviews were conducted with two groups of participants, one group made up of select individuals with experiences of school victimization and one group made up of select individuals lacking those same experiences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp psykologi.

Din email-adress: