Sökning: "grupp psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden grupp psykologi.

 1. 1. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Exploring the effect of non-verbal drama activities on shyness with a focus on the behavioural component

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ariadni Chona-Rouvali; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This exploratory study attempted to observe the behavioural characteristics of shyness of participants with some level of shyness who took part in a set of group drama activities. There was also interest to see if the more shy participants would achieve relaxation and self-expression. LÄS MER

 3. 3. Genomförbarhet av en mindfulness- och acceptansbaserad sömnbehandling i grupp för småbarnsföräldrar – en pilotstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Veronica Lindgren; Amanda Norman; [2017]
  Nyckelord :parents of young children; treatment of sleep problems; feasibility; acceptance; mindfulness; ACT; småbarnsföräldrar; sömnbehandling; genomförbarhet; acceptans; mindfulness; ACT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Guidelines for the validation of the Child Dissociative Checklist in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Janonius; Niklas Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dissociation; validation; Child Dossociative Checklist; CDC; trauma;

  Sammanfattning : This study’s aim was to explore face, content, concurrent validity and psychometric properties of the Swedish Child Dissociative Checklist (CDC) as well as and to provide guidelines towards validation. The CDC is used in Sweden when dissociation is highly probable, and validation could motivate wider use. LÄS MER

 5. 5. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp psykologi.

Din email-adress: