Sökning: "grupp psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden grupp psykologi.

 1. 1. Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelie Ottosson; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :kuratorer; psykologer; IPA; strategier; reflektion; distansering; resurser; socialt stöd; handledning psychologists; welfare officers; strategies; reflection; distancing; resources; social support; coaching; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. LÄS MER

 2. 2. Exploring the effect of non-verbal drama activities on shyness with a focus on the behavioural component

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ariadni Chona-Rouvali; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This exploratory study attempted to observe the behavioural characteristics of shyness of participants with some level of shyness who took part in a set of group drama activities. There was also interest to see if the more shy participants would achieve relaxation and self-expression. LÄS MER

 3. 3. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :long-term psychosis; siblings; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Guidelines for the validation of the Child Dissociative Checklist in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Janonius; Niklas Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dissociation; validation; Child Dossociative Checklist; CDC; trauma;

  Sammanfattning : This study’s aim was to explore face, content, concurrent validity and psychometric properties of the Swedish Child Dissociative Checklist (CDC) as well as and to provide guidelines towards validation. The CDC is used in Sweden when dissociation is highly probable, and validation could motivate wider use. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende och kriminalitet bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Solaka; Matilda Tjust; [2017]
  Nyckelord :delinquency; self-harm; exposed; exposing; Coercion theory; kriminalitet; självskadebeteende; bli utsatt; utsätta andra; coercion-teorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte varför vissa ungdomar både rapporterar höganivåer av kriminalitet och självskadebeteende samt hur detta hängerihop med att utsätta andra för aggressiva handlingar och att själv bliutsatt för aggressivitet av andra. Som teoretisk utgångspunkt användescoercion-teorin som förklarar varför vissa barn och ungdomar både ärutsatta för andras aggressioner och utsätter andra för aggressionerutanför hemmet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp psykologi.

Din email-adress: