Sökning: "gruppkulturer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gruppkulturer.

 1. 1. Bland pojkar och gruppkulturer i skolan : En enkät- och fokusgruppstudie i pojkars attitydertill skolan och skolarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Kvick; [2015]
  Nyckelord :Antipluggkultur; Attityd; Manlighet; Gruppkultur;

  Sammanfattning : AbstraktFöreliggande arbete beskriver en kombinerad enkät- och fokusgruppsundersökning påen högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med undersökningen äratt med hjälp av dessa metoder, ta reda på hur pojkar resonerar kring sin inställningtill skolan, och utifrån detta, svara på ifall pojkarna ger uttryck för en antipluggkultur,och i så fall, hur det manifesterar sig. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö - Utredning av efterlevnad avordnings- och skyddsregler påbyggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Vållberg Emelie; Wilhelmsson Emelie; [2012]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; attityder; byggarbetsplats; efterlevnad; enkätundersökning; grupper; hälsa; intervju; kommunikation; ordnings- och skyddsregler.;

  Sammanfattning : En byggarbetsplats är en osäker arbetsmiljö där tillbud och olyckor avlöservarandra trots att arbetsmiljöarbetet styrs av lagstiftning för att förebygga en dåligarbetsmiljö. Ordnings- och skyddsregler är ett viktigt medel i kampen till att nå enacceptabel nivå där olyckor och tillbud inte förekommer ofta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gruppkulturer.

Din email-adress: