Sökning: "grupptryck och konsumenter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden grupptryck och konsumenter.

 1. 1. Attityd på köpet? : Om unga konsumenter och co-branding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnea Sjöqvist; Hanna Edman; [2012]
  Nyckelord :Co-branding; marketing; brands; Co-branding; marknadsföring; varumärken;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns reklam överallt och de flesta innehar en attityd gentemot både reklam och de varumärken som florerar i den, vare sig den är omedveten eller medveten. En målgrupp som ses som lättpåverkad, men ändå har en stark medvetenhet om olika varumärken är ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Tweens konsumtion av statusprodukter - En studie om hur svenska tweens påverkar varandra till konsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Croner; Sara Thelin; Anna Folkesson; [2006]
  Nyckelord :tweens; barnkonsumtion; statusprodukter; påverkan; grupptillhörighet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utifrån olika teorier som behandlar påverkan av konsumenters köpprocess, försöka öka förståelsen för den påverkan svenska tweens, barn mellan 8 och 14 år, utövar på varandra till konsumtion av statusprodukter. För att ytterligare söka svaret på vår forskningsfråga har vi utfört kvalitativa intervjuer med både flickor och pojkar i åldrarna 8 till 14. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupptryck och konsumenter.

Din email-adress: