Sökning: "guattari"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet guattari.

 1. 1. Organet lever! : Kropp, ting och performativitet i Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Filip Nyström; [2017]
  Nyckelord :Erik Beckman; Beckman; kropp; kroppslighet; ting; tingslighet; performativitet; språk; judith butler; donna haraway; haraway; butler; bodies that matter; vicki kirby; shoshana felman; inlandsbanan; konkretism; materialism; språkmaterialism; språkmaterialitet; språklig materialitet; deleuze; guattari; derrida; kristeva; roman; experimentell; barad; posthumanism; posthumanistisk; genusteori; material turn; materiella svängningen; pickering; kroppens fenomenologi; merleau-ponty; cyborg; organ; organet lever; decentrerad; romanform; korporealitet; corporealitet; corporeality;

  Sammanfattning : The works of Erik Beckman (1935-1995) are quite unique within the Swedish literary scene. His texts convert the experimental language of the concretists of the sixties into a new form of fabulation that undermines our understanding of what literature can be, ranging from novels and poetry to theatre pieces and radio theatre. LÄS MER

 2. 2. Språk, utveckling och språkutveckling: En kartläggning av fenomenet i en pedagogisk kontext

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Mufic; [2017]
  Nyckelord :Diffraktion; Naturkunskap; Posthumanism; Språkdidaktik; Vardagsspråk; Ämnesspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and map the pedagogical concept of language development from a post-humanistic theoretical framework. Since plenty of studies focus on this concept from a second language standpoint, the current pro-ject intends to scrutinize language development from a broader perspective. LÄS MER

 3. 3. Barn som framtidens planetära förvaltare? : Ett kartograferande av förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hylberg; [2017]
  Nyckelord :Förskoledidaktik. Lärande för hållbar utveckling. Gilles Deleuze och Felix Guattari. Rhizomatisk filosofi. Kartografi. Artikulationslinjer. Självdifferentiering.;

  Sammanfattning : De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Vad kan schizot lära Freud? : Om Deleuze och Guattaris kritik av Freud, och det mångfaldiga subjektet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Johanna Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Deleuze; Guattari; Freud; La Borde; schizo; Vargmannen; psykoanalys; produktiva omedvetna; omedveten perception; mångfald; vargar;

  Sammanfattning : Deleuze and Guattaris extensive critique of psychoanalysis is clearly demonstrated in their reading of Freuds famous case study The Wolfman. This paper aims to examine this critique, addressed in the chapter One or Several Wolves? of A Thousand Plateaus. The aim is to illustrate an alternative view of the subject to the one presented by Freud. LÄS MER

 5. 5. Ekosofiska navigeringar : Hållbarhet i förskolan genom ett etisk-estetiskt experimenterande

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; etik-estetik; hållbar utveckling; Guattari; Deleuze;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att prövande teoretisera kring ett annorlunda hållbarhetsbegrepp, med estetiken och etiken som nav, och vad ett sådant skulle kunna innebära för hur ett förskoledidaktiskt hållbarhetsarbete kan förstås och realiseras i praktiken. Med en etnografisk ansats och deltagande observationer prövas teorin mot tre vardagliga exempel från en förskolas verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet guattari.

Din email-adress: