Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. Prao ur ett elevperspektiv – hur upplever elever prao?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Hellman; Klara Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :prao; gymnasieval; kvalitetssäkring; habitus; happenstance learning theory;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en inblick i vad elever i årskurs nio på en skola i Västra Götaland anser om prao, om praoperiodernas kvalitetssäkring samt om de upplever att praon varit till hjälp för gymnasievalet.Höstterminen 2018 blir det obligatoriskt med prao för elever i årskursåtta och nio. LÄS MER

 2. 2. "Estet? Tack, men nej tack!" : En fokusgruppstudie om det sjunkande söktrycket på det estetiska programmet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Aleksandar Brdarski; [2018]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; söktryck; estetiska programmet; skola; elev; gymnasieval;

  Sammanfattning : Söktrycket på det estetiska programmet har sjunkit markant de senaste sex åren. Det samtidigt som förstahandssökande till alla andra högskoleförberedande program fortsätter att stiga. LÄS MER

 3. 3. Att välja gymnasium : en kvantitiv studie inför val till estetiska programmnet inriktning musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Carl Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :estetiska programmet; musikgymnasium; musikpedagogik; gymnasieval;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie är att få veta mer om varför elever i val av gymnasieprogram väljer bort estetiska programmet musik. De samband som finns mellan betyg och gymnasieval och andra samband undersöks för att få insyn i detta område med utgångspunkt i elevernas åsikter genom enkät. LÄS MER

 4. 4. Hur ska jag välja?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maryam Azadkhaneghah; Anel Aljicevic; [2018]
  Nyckelord :Gymnasieval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om högstadieelevers intresse i teknik och möjligheten för läraren att påverka intresset genom sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Catharina Erlich; [2018]
  Nyckelord :Intresse för teknik; begreppet teknik; teknik i skolan; teknikundervisning; teknik i vardagen; gymnasieval;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i Skolinspektionens rapport 2014 som visar på stora brister i teknikundervisningen i grundskolan och på ett minskande intresse för teknikämnet hos högstadielever, särskilt hos flickor. En oro finns att elever i framtiden inte väljer en teknisk karriär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gymnasieval.

Din email-adress: