Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

 3. 3. Teknikintresset hos flickor på högstadiet : och hur teknikintresset påverkar deras gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Matilda Hektor; [2017]
  Nyckelord :technology education; technology interest; lower secondary school; girls; teknik; teknikintresse; grundskola; högstadiet; flickor.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet har som syfte att ta reda på vilka uppfattningar som flickor på högstadiet har om teknikämnet för att kunna se vad som kan förändras i den nuvarande teknikundervisningen. Syftet är också att det aktuella arbetet ska kunna bidra till att teknikundervisningen kan utvecklas åt ett håll så att fler flickor känner att de förstår vad teknik är och på så sätt kan utveckla ett intresse som gör att de vill välja att läsa vidare på gymnasiets teknikprogram. LÄS MER

 4. 4. Könssegregerade yrkesprogram El- och energi samt Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Nieminen; Rebecka Fransén; [2017]
  Nyckelord :gymnasieval; påverkan; vänner; könsroller; föräldrar;

  Sammanfattning : Orsaken till att vi valt att undersöka vårt ämnesområde är könssegregationen som råder på den svenska arbetsmarknaden. El- och energibranschen samt Vård- och omsorgsbranschen efterfrågar en mer jämn könsfördelning bland sina anställda. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Håkansson; Matilda Loth; [2017]
  Nyckelord :Handlingshorisont; påverkan; niondeklassare; gymnasievalet; socioekonomi;

  Sammanfattning : 3 Sammanfattning Sammanfattning Elever i nionde klass står inför ett val till gymnasiet. Detta är ett val som påverkas av omgivningen, till exempel föräldrar, vilket kan anses problematiskt om valet i grunden inte är väl underbyggt utifrån elevens intresse och vilja. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gymnasieval.

Din email-adress: