Sökning: "hälsa internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden hälsa internationellt.

 1. 1. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av sjuksköterskans bemötande : En litteraturstudie baserad på upplevelser från patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Simon Schultz; Sebastian Olander; [2018]
  Nyckelord :bemötande; litteraturstudie; patientens perspektiv; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om skillnaderna i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabrine Barakji; Oskar Wikdahl; [2018]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; Fysisk aktivitet; Genus; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att presentera ungdomars rörelsevanor, diskutera dessa och att undersöka om det finns skillnader i fysisk aktivitet mellan flickor och pojkar. Vår frågeställning är alltså; finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor? Frågeställningen kommer besvaras med hjälp av litteratur och forskningsstudier som berör ämnet nationellt såväl som internationellt. LÄS MER

 4. 4. Effekten av e-hälsa för äldre personer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Nygårdh; Sofia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :adherence; e-health; elderly; health; adherence; e-hälsa; hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar, vilket kan leda till ökad risk för vårdskador, onödiga väntetider och annat som leder till ökade kostnader. Tidigare forskning har visat på att e-hälsa kan användas för att minska denna risk. LÄS MER

 5. 5. MRSA: Ett globalt hot mot hälsa. En litteraturöversikt av sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvärvad MRSA

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Almqvist; Felicia Möller; [2017-09-25]
  Nyckelord :Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; sjuksköterska; förebyggande omvårdnadsarbete; ; infektionskontroll; smittspridning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Meticillinresistenta gula stafylokocker utgör ett hot mot modern hälsostandard och möjligheten att behandla vanliga infektioner. Om resistensutvecklingen fortskrider kommer detta att innebära konsekvenser för den globala folkhälsan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa internationellt.

Din email-adress: