Sökning: "hälsa internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden hälsa internationellt.

 1. 1. MRSA: Ett globalt hot mot hälsa. En litteraturöversikt av sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvärvad MRSA

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Almqvist; Felicia Möller; [2017-09-25]
  Nyckelord :Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; sjuksköterska; förebyggande omvårdnadsarbete; ; infektionskontroll; smittspridning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Meticillinresistenta gula stafylokocker utgör ett hot mot modern hälsostandard och möjligheten att behandla vanliga infektioner. Om resistensutvecklingen fortskrider kommer detta att innebära konsekvenser för den globala folkhälsan. LÄS MER

 2. 2. Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande : En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Natalie Spets; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; terrorism; vi mot dem; Fairclough; terrorist; riksdag;

  Sammanfattning : Terrorism är ett problem som fått ökad uppmärksamhet i samband med aktuella terroristattentat i Europa år 2014 och framåt. Särskilt är det brott förknippade med Islamiska staten och besläktade grupper som står i rampljuset. LÄS MER

 3. 3. Att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen : Svensk översättning och validering av skala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Isabelle Westner; [2017]
  Nyckelord :Vuxenmobbning; Arbetsplatstrakasserier; Negative Acts Questionnaire revised; NAQ-R; NAQ-R-S; mobbningsskala;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande psykiska kränkningar, ofta riktade mot en person från en eller flera kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en längre period. Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och sociala besvär. LÄS MER

 4. 4. Whose Story? : Exploring communicative practices among international development organisations using learning approaches designed for complex situations

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mariam Smith; [2017]
  Nyckelord :international development; situated learning; communities of practice; cultural tools; boundary objects; complexity; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change; internationellt utvecklingssamarbete; situerat lärande; praxisgemenskaper; kulturella verktyg; boundary objects; komplexitet; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change;

  Sammanfattning : The context in which international development work takes place is often complex and requires learning approaches which pay attention to complexity. Change is unpredictable when development is viewed as a process including multiple actors with their changing relationships and boundaries. LÄS MER

 5. 5. Vård av närstående som haft stroke : En systematisk litteraturstudie om anhörigas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Andersson; Natalia Hribar; [2017]
  Nyckelord :anhörigperspektiv; ansvar; försoning; hemmet; oro; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utgör patientgruppen som har haft stroke en stor del i den somatiska sjukvården. Stroke anses vara en av de främsta orsakerna till invalidisering ur ett internationellt perspektiv. Patienterna upplever fysiska och psykiska förändringar som oftast blir mer hanterbara genom de anhörigas stöd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa internationellt.

Din email-adress: