Sökning: "hälsa internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden hälsa internationellt.

 1. 1. MRSA: Ett globalt hot mot hälsa. En litteraturöversikt av sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvärvad MRSA

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Almqvist; Felicia Möller; [2017-09-25]
  Nyckelord :Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; sjuksköterska; förebyggande omvårdnadsarbete; ; infektionskontroll; smittspridning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Meticillinresistenta gula stafylokocker utgör ett hot mot modern hälsostandard och möjligheten att behandla vanliga infektioner. Om resistensutvecklingen fortskrider kommer detta att innebära konsekvenser för den globala folkhälsan. LÄS MER

 2. 2. Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande : En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Natalie Spets; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; terrorism; vi mot dem; Fairclough; terrorist; riksdag;

  Sammanfattning : Terrorism är ett problem som fått ökad uppmärksamhet i samband med aktuella terroristattentat i Europa år 2014 och framåt. Särskilt är det brott förknippade med Islamiska staten och besläktade grupper som står i rampljuset. LÄS MER

 3. 3. Skolan som sociologisk arena : diskursanalys av TALIS.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Katja Vrettou; [2017]
  Nyckelord :Skolan; utbildning; sociologi; lärare; TALIS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder har man ett stort ansvar. Dock inte bara för att ge mat och tak över huvud. Man är ytterst ansvarig för att lära barnet att känna sig som en del av världen, relationer med människor, samhällsnormer, lagar och regler, vad etik och moral är. Skolan är en samhällsinstitution som hjälper föräldrar på traven. LÄS MER

 4. 4. Whose Story? : Exploring communicative practices among international development organisations using learning approaches designed for complex situations

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mariam Smith; [2017]
  Nyckelord :international development; situated learning; communities of practice; cultural tools; boundary objects; complexity; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change; internationellt utvecklingssamarbete; situerat lärande; praxisgemenskaper; kulturella verktyg; boundary objects; komplexitet; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change;

  Sammanfattning : The context in which international development work takes place is often complex and requires learning approaches which pay attention to complexity. Change is unpredictable when development is viewed as a process including multiple actors with their changing relationships and boundaries. LÄS MER

 5. 5. Vårdhund i barnsjukvård : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Konigorski; Carina Litorell; [2017]
  Nyckelord :Vårdhund; Barn; Barnsjukvård; Smärta; Oro;

  Sammanfattning : Att som barn bli sjuk och behöva sjukhusvård innebär en stor förändring i ett barns liv. Förutom sjukdomen som drabbar barnet kan faktorer som medicinska procedurer och högteknologisk vårdmiljö upplevas som skrämmande och hotfull samt utlösa oro, rädsla, stress och smärta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa internationellt.

Din email-adress: