Sökning: "hälsa internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden hälsa internationellt.

 1. 1. Bakom Rökridån - Omfattningen och samhällskonsekvenserna av den illegala tobaksmarknaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Zarins; Erika R. Nykjaer; [2018]
  Nyckelord :Ekobrott; Malmö; Organiserad brottslighet; Smuggling; Skattebrott; Tobak;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Polisen i Malmö och syftar till att få en ökad förståelse för tobakens roll i den lokala organiserade brottsligheten. Med denna djupare insikt i den lokala problembilden finns även förhoppningen att kunna utveckla relevanta brottspreventiva åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 3. 3. Att delta eller inte delta, i ämnet idrott och hälsa. - En kunskapsöversikt utifrån tre olika motivationsteorier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Thuresson; Andreas Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :motivation; motivationsteorier; idrott och hälsa; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Genom denna kunskapsöversikt vill vi redogöra för hur olika motivationsteorier påverkar elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa. Arbetets syfte utgår från följande frågeställning: Hur anser forskningen att motivationsteorier påverkar elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa, och hur kan du som lärare tillämpa dem för att öka elevers fysiska aktivitet? Det resultat som vi presenterar i denna kunskapsöversikt syftar till att belysa vår frågeställning kring hur olika motivationsteorier påverkar elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa, och hur kan du som lärare kan tillämpa dem för att öka elevers fysiska aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Bariatrisk kirurgi - Livet efter operationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Djeneba Bamba; Josefine Persson; [2018]
  Nyckelord :Bariatric surgery; experiences; patient; support; Bariatrisk kirurgi; patient; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är idag en kronisk sjukdom som utgör en stor hälsoutmaning både internationellt och nationellt. Fetmaförekomsten globalt sett har nästintill tredubblats sedan 1975. För patienter med sjuklig fetma utgör livsstilsförändringar, dieter och fysisk aktivitet inte effektiva metoder och ger inte heller hållbara resultat. LÄS MER

 5. 5. Appar vid vård av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om psykiatripatienters attityder och behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Theander; Sofia Selenius; [2018]
  Nyckelord :apps; attitudes; m-health; telepsychiatry; mental illness; telemedicine; appar; attityder; m-hälsa; telepsykiatri; psykisk ohälsa; telemedicin;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar internationellt och även i Sverige, samtidigt rapporteras den psykiatriska vården vara bristfällig på grund av sin låga tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av vården kan vara genom en smartphone-applikation. Men oavsett hur effektiv en app är, så tillför den ingenting om den inte används. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa internationellt.

Din email-adress: