Sökning: "hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 14447 uppsatser innehållade ordet hälsa.

 1. 1. Exergames - kanon eller kalkon? En litteraturstudie om att använda exergames i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Elvira Ljeskovica; Natalie Ohlsson; Sara Sadik; [2017-01-12]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; IKT; Exergames; Motivation; Lärande; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blir en allt större del av undervisningen i skolan, dock är lärares kompetens inom området idag relativt lågt. Införande av IKT i skolan påverkar alla skolämnen och därmed även Idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Vem styr vem? : Makten över det möjligas gräns i ett gränslöst kontorslandskap.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Henriksson; Petter Ådahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad kontorsmiljö; Actor network theory; styrning; flexkontor; strategier och taktiker; gränslöst arbete; makt; arbetsorganisering; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en observationsstudie som undersöker den aktivitetsbaserade kontorsmiljön utifrån hur den fysiska platsen och miljön styr och styrs av de människor och objekt som befinner sig på platsen. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för hur makt kan manifesteras genom att handlande möjliggörs, uppmuntras och begränsas i fysiska rum, såväl av objekten som av människorna som befinner sig på platsen. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmning med skadeförebyggande syfte : Minskar det skaderisken för fysiskt aktiva? En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; Adam Sundström; [2017]
  Nyckelord :Skadeförebyggande; Skaderisk; Skador; Uppvärmning;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Uppvärmning är en allmänt vedertagen rutin för fysiskt aktiva. Enlitteraturstudie från 2006 har undersökt effekten av uppvärmning som skadeförebyggandemekanism, konklusionen i artikeln var att uppvärmningens skadeförebyggande effekt är osäker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa.

Din email-adress: