Sökning: "hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 14793 uppsatser innehållade ordet hälsa.

 1. 1. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön –En studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor i Kina

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Gräsberg; Linnea Hesseldahl Webjörn; [2017-02-13]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterska; Upplevelse; Kina; Hälsa; Välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för sjuksköterskans upplevelse av hälsaoch välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många olika faktorer. En godpsykosocial arbetsmiljö gynnar såväl sjuksköterska som patient. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Fanny Leden; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta; lidande; livskvalitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka en av tio kvinnor och personer somfötts med livmoder världen över. Det behövs mer kunskap kring sjukdomen då drabbade idagsläget inte får tillräcklig hjälp av vården. Syftet med studien är att beskriva kvinnorsupplevelser av att leva med endometrios. LÄS MER

 4. 4. Vägen till läkemedelsföljsamhet – Sjuksköterskans insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nelly Johansson; Rebecca Nolin; [2017-02-13]
  Nyckelord :Medication compliance; Medication adherence; Cardiovascular disease; beliefs; education; nursing role;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hela 12 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av hjärt- ochkärlsjukdom vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Hälften av patienterna i dennasjukdomsgrupp är inte följsamma till sina ordinerade läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Lidandet i väntan på endometriosdiagnos – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristin Karlsson; Ebba Norrman; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; lidande; diagnos; väntan; menstruation; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar personer med livmoder och som medförmycket smärta och lidande. Syfte: Att belysa lidandet vid endometrios i väntan på en diagnos.Metod: Detta är en litteraturstudie över tidigare forskning kring endometrios och det lidandesom sjukdomen innebär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsa.

Din email-adress: