Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av attvårda patienter med multiresistenta bakterier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Josefin Fix Olsson; Hanna Ågren; [2018]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; healthcare professionals’; multiresistant bacteria; nursing; person-centred care.; Antibiotikaresistens; hälso- och sjukvårdspersonal; multiresistenta bakterier; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av det dagliga livet efter hjärtinfarkt - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Nilufar Farhadova; Julia Örnblom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att drabbas av hjärtinfarkt innebär en stor förändring i det dagliga livet. Sjukdomen påverkar de drabbade på olika sätt och kvinnors och mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt skiljer sig åt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser om det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. LÄS MER

 3. 3. Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Ahlqvist; Maria Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 4. 4. Patienter smittade med MRSA och deras upplevelse av att vårdas på sjukhus – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Annica Götesdotter; Jenny Holmström; [2018]
  Nyckelord :Experience; healthcare-staff; MRSA; nurse; patient; person-centered care; Hälso- och sjukvårdspersonal; MRSA; patient; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA), är en multiresistent bakterie som ökar i omfattning i hela världen. MRSA är ett av sjukvårdens största hygienrelaterade problem som ökar världen över. Smittspridning sker via direkt och indirekt kontaktsmitta. LÄS MER

 5. 5. En beskrivning av hur personer med diabetes typ 2 upplever att genomgå livsstilsförändringar till följd av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :John Österberg; Namir Rahim; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; livsstilsförändring; möjligheter; svårigheter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av de sjukdomar som är mest växande globalt. I Sverige är det över 400 000 människor som lever med diabetes. Diabetessjukdomen finns i olika former och de vanligaste formerna är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Risken att bli drabbad av den sjukdomen ökar vid fetma, tobaks- och alkoholkonsumtion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälso- och sjukvårdspersonal.

Din email-adress: