Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Ahlqvist; Maria Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 2. 2. Källor till motståndskraft för utmattningssyndrom hos personer inom yrken i hälso- och sjukvården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Carola Embretsen; [2018]
  Nyckelord :Burnout; Exhaustion; Healthcare professions; Health promotion; Prevention; Resilience; SOC.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Hälsofrämjande; KASAM; Motståndskraft; Prevention; Skyddande faktorer; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuktalen har ökat till följd av psykisk ohälsa världen över. En av de främsta orsakerna till detta har varit den ökade förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. En grupp som har varit extra utsatt är personer i inom yrken i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Möjliga faktorer som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till de basala hygienrutinerna med fokus på handhygien : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Boman; Elisabeth Nykvist; [2018]
  Nyckelord :affect; compliance; healthcare personnel; healthcare staff; hygiene; följsamhet; hygien; hälso-och sjukvårdspersonal; påverka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada inom hälso-och sjukvården och leder till ökat lidande hos patienten, längre vårdtider samt högre kostnader. Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas av hälso-och sjukvårdspersonalen genom följsamhet till basala hygienrutiner. LÄS MER

 4. 4. Att möta patienter med demenssjukdom -Hinder och möjligheter för personcentrerad vård i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andrea Sjöström; Kathrin Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; personcentrerad vård; omvårdnad; hälso- och sjukvårdspersonal; röntgensjuksköterska; hinder och möjligheter; attityd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen patienter med demenssjukdom är hög och förväntas stiga. Demenssymtom kan leda till problematiskt beteende, vilket påverkar interaktionen mellan patient och vårdpersonal negativt. Patientens förståelse vid röntgenundersökningen påverkas av den snabba tekniken. LÄS MER

 5. 5. Personer med diagnosen fibromyalgis möte med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maxine Björnevret; Madeleine Sunnanhed; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Hälso- och sjukvård; Kunskap; Lidande; Mötet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Fibromyalgi är en sjukdom med ett långvarigt smärtsyndrom där fysiska orsaker till smärtan kan vara svåra att finna. Något som är vanligt förekommande för personer som lever med fibromyalgi är att de blir feldiagnostiserade och underbehandlade på grund av att smärtproblematiken är komplicerad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälso- och sjukvårdspersonal.

Din email-adress: