Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Att leva med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Iman Jacoub; Rosalie Rommestam; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; hiv; kvalitativ innehållsanalys; lidande; självbiografier; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids (aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att behandlas med blodförtunnande läkemedel : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Vängberg; Klaudia Pochopien; [2017]
  Nyckelord :Anticoagulantia; Experiences; Quality of Life; Interview study; Antikoagulantia; Upplevelser; Livskvalité; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige var det år 2013, 200 000 personer som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Forskning på hur en person som behandlas med Waran upplever sin behandling kan bidra till en ökad förståelse kring detta bland hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksamma och blivande sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa och sjukdom : Faktorer som kan påverka omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tara Ahmad Yousif; Sanne Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Mental Illness; Nurse-Patient Relation; Attitude of Health personnel; Nursing; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska-patientrelationer; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande i Sverige, tidigare studier har visat att personer med psykisk ohälsa eller sjukdom löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar jämfört med den generella populationen. Det förekommer att dessa patienter upplever stigmatisering i så väl samhället i stort som inom hälso- och sjukvården, vilket kan medföra risk för bristfällig omvårdnad av denna patientgrupp inom den somatiska vården. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Henriksson; Isabelle Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Ungdomar; Upplevelse; Delaktighet; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syfte: Belysa barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad.Metod: En litteraturstudie med åtta kvalitativa studier genomfördes med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Barn visade tillit till föräldrar och sjukvårdspersonal och uppskattade deras närvaro och lyhördhet. LÄS MER

 5. 5. "DU KANSKE KAN TESTA ATT GOOGLA DET" : - en intervjustudie om HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Karlberg; Emma Lundgren; [2017]
  Nyckelord :HBTQ; HBTQ-kunskap; Heteronormen; Sjuksköterskans bemötande; Transsexuell; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots lagar, riktlinjer och ambitioner om att skapa en jämlik vård, visar forskning att HBTQ-personer upplever en sämre vård och har en psykisk ohälsa som är mer utbredd än hos befolkningen som helhet. Att HBTQ-perspektivet ofta osynliggörs i vårdutbildningar leder till att heteronormen fortsätter att leva kvar, vilket får negativa konsekvenser berörande både individ och vårdkvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälso- och sjukvårdspersonal.

Din email-adress: