Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Lindblad; Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :hiv; stigmatisering; upplevelse; fördomar; patient; hälso- och sjukvårdspersonal; diskriminering;

  Sammanfattning : Hiv är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom med livslång behandling. Hiv har sedan dess uppkomst präglats av stigmatisering, diskriminering och fördomar. Ett problem som kvarstår än idag. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Iman Jacoub; Rosalie Rommestam; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; hiv; kvalitativ innehållsanalys; lidande; självbiografier; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids (aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan olika typer av copingstrategier och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal : - En litteratusstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikaela Lundqvist; Jenny Larsson; [2017]
  Nyckelord :Hanteringsstrategier; sjukvårdspersonal; utbrändhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utbrändhet är ett vanligt problem med en rad komplikationer som fysiska och psykiska besvär, hjärt- och kärlsjukdomar och muskelsmärtor. Copingstrategier som emotionellt inriktad coping och probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping är vanligt använda strategier för att förebygga utbrändhet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att behandlas med blodförtunnande läkemedel : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Vängberg; Klaudia Pochopien; [2017]
  Nyckelord :Anticoagulantia; Experiences; Quality of Life; Interview study; Antikoagulantia; Upplevelser; Livskvalité; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige var det år 2013, 200 000 personer som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Forskning på hur en person som behandlas med Waran upplever sin behandling kan bidra till en ökad förståelse kring detta bland hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Barriärer till vård för personer med schizofreni. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Karlsson; Rebecka Nilsson; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterskor; Schizofreni; upplevelser; barriärer; somatisk sjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med schizofreni är en patientgrupp som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal möter såväl inom den somatiska som den psykiatriska hälso- och sjukvården. Trots symtomgivande fysisk ohälsa söker personer med schizofreni somatisk vård i lägre utsträckning än övrig befolkning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälso- och sjukvårdspersonal.

Din email-adress: