Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Barriärer till vård för personer med schizofreni. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Karlsson; Rebecka Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Schizofreni; sjuksköterskor; upplevelser; barriärer; somatisk sjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med schizofreni är en patientgrupp som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal möter såväl inom den somatiska som den psykiatriska hälso- och sjukvården. Trots symtomgivande fysisk ohälsa söker personer med schizofreni somatisk vård i lägre utsträckning än övrig befolkning. LÄS MER

 2. 2. Hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Lindblad; Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :hiv; stigmatisering; upplevelse; fördomar; patient; hälso- och sjukvårdspersonal; diskriminering;

  Sammanfattning : Hiv är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom med livslång behandling. Hiv har sedan dess uppkomst präglats av stigmatisering, diskriminering och fördomar. Ett problem som kvarstår än idag. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Iman Jacoub; Rosalie Rommestam; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; hiv; kvalitativ innehållsanalys; lidande; självbiografier; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids (aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i biverkningsinformation för läkemedel inom samma utbytbarhetsgrupp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Helin Cetinkaya; [2017]
  Nyckelord :utbytbara läkemedel; biverkningsinformation; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag kan ett ordinerat läkemedel ersättas av ett medicinskt likvärdigt läkemedel på apotek om det är utbytbart. För utbytbara läkemedel ska informationen om bland annat säkerheten vara likadan ur patientsäkerhetssynpunkt. LÄS MER

 5. 5. Närstående till kvinnor med bröstcancer och deras behov av stöd – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Eriksson; Louise Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Anhörig; support; information; delaktighet; omvårdnad; cancer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna får en bröstcancerdiagnos, så är det inte enbart hon själv som drabbas utan även hennes närstående. De närståendes behov av stöd bör därför också uppmärksammas. Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilken typ av stöd som närstående till bröstcancerdrabbade kvinnor kan vara i behov av. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälso- och sjukvårdspersonal.

Din email-adress: