Sökning: "hälsoekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet hälsoekonomi.

 1. 1. Nyetablering av tandvårdskedjor och dess effekt på svensk tandhälsa : Hur påverkar riskkapitalbolagens intåg på svensk tandvårdmarknad utfallet på medianen av intakta tänder som mått på svensk tandhälsa?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jean-Jacques Kouya; [2017]
  Nyckelord :odontology; swedish healthcare; health economics; tandhälsa; hälsoekonomi; svensk tandvård; odontologi;

  Sammanfattning : Tandvårdsmarknaden är unik ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den finansieras delvis av privata konsumenter och delvis av staten. Produktionen av tandvård är till skillnad från generell vård relativt jämnt uppdelad mellan privat och statlig sektor. LÄS MER

 2. 2. "Behöver befolkningen vara frisk för att landet ska få ekonomisk tillväxt?" : En tvärsnittsstudie om hälsans effekt på ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mathilda Ljung; Matilda Lund; [2017]
  Nyckelord :Endogenous growth theory; health; economic growth; health economy; least developed countries; Endogen tillväxtteori; hälsa; ekonomisk tillväxt; hälsoekonomi; minst utvecklade länder;

  Sammanfattning : Health has long been referred to as a contributing development factor for economic growth, and health investments have been implemented as a strategy for achieving economic development. However, several countries have reached economic growth before improving health status, which raises questions of the significance of public health related to economic growth. LÄS MER

 3. 3. Hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt arbetssätt för behandling av knäskador : En studie gjord på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Faton Leku; Louis Perikala; [2017]
  Nyckelord :Health Economic Evaluation; Health Economics; Efficiency; Healthcare Logistics; Mapping; Lead Times; Value Stream Mapping; Hälsoekonomisk Utvärdering; Hälsoekonomi; Effektivisering; Vårdlogistik; Kartläggning; Ledtider; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården har varit ett stort problem sedan 1980-talet och kommer att fortsätta vara ett problem i framtiden. Det har lett till en mer ansträngd ekonomisk situation som hälso- och sjukvården fått förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Målrelaterad ersättning i diabetesvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Althini; [2016]
  Nyckelord :Målrelaterad ersättning; pay for performance; ersättningssystem i primärvård; diabetesvård; hälsoekonomi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att ersätta vårdgivare baserat på prestation och kvalitet har blivit ett allt vanligare inslag inom vården och ett allt mer beprövat sätt att skapa incitament till förbättrad vårdkvalitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av så kallad målrelaterad ersättning på kvaliteten i den vård av patienter med diabetes typ 1 som bedrivs inom den svenska primärvården. LÄS MER

 5. 5. Data blending in health care : Evaluation of data blending

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Qian Chen; [2016]
  Nyckelord :data analysis; data blending; HTA; data analys; data hantering; HTA;

  Sammanfattning : This report is aimed at those who are interested in data analysis and data blending. Decision making is crucial for an organization to succeed in today’s market. Data analysis is an important support activity in decision making and is applied in many industries, for example healthcare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsoekonomi.

Din email-adress: