Sökning: "hälsosystem i sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hälsosystem i sverige.

 1. 1. Reminder system for elderly and people with dementia A case study conducted in an assisted living facility

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl-Ebbe Jönsson; Kajsa Ornstein; [2018]
  Nyckelord :Tablets; Dementia; Computer Science; Assisted living;

  Sammanfattning : År 2050 kommer andelen personer over 80 år att ha fördubblats. Andelen personer med demenssjukdommar kommer att tredubblas. LÄS MER

 2. 2. Optisk metod för glukosmätning : En studie för framtida icke-invasiva blodglukosmätningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fatemeh Amiri; Sara Nouiser; [2017]
  Nyckelord :Glukos; optisk mätning;

  Sammanfattning : Idag lever cirka 365 000 personer med diabetes i Sverige. Mätningen av blodsocker kan upplevas som besvärlig och smärtsam med den apparatur som idag finns på marknaden. Vidare måste sjukvårdspersonal vara försiktiga vid hanteringen av teststickor pga. av den smittorisk som finns i kontakten med blod. LÄS MER

 3. 3. Är läkemedelsföretagens ekonomiska intressen förenliga med rätten till hälsa?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustavsson; [2010-09-10]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt används termen ”rätt till hälsa” för att beskriva allmänhetens intresse av att åtnjuta högsta tillgängliga standard av vård och hälsa. Termen återfinns i svensk grundlag, i internationella konventioner som Sverige ratificerat och i allmänna deklarationer som används världen över. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsosystem i sverige.

Din email-adress: