Sökning: "hälsosystem i sverige"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsosystem i sverige.

  1. 1. Är läkemedelsföretagens ekonomiska intressen förenliga med rätten till hälsa?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Gustavsson; [2010-09-10]
    Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

    Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt används termen ”rätt till hälsa” för att beskriva allmänhetens intresse av att åtnjuta högsta tillgängliga standard av vård och hälsa. Termen återfinns i svensk grundlag, i internationella konventioner som Sverige ratificerat och i allmänna deklarationer som används världen över. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsosystem i sverige.

Din email-adress: