Sökning: "hälta"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet hälta.

 1. 1. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 2. 2. Mykotoxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :mykotoxin; häst; hästfoder;

  Sammanfattning : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. LÄS MER

 3. 3. Foot and mouth disease in and near the Maasai Mara, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Foot and mouth disease; FMD; FMDV; Kenya; Livestock; Prevalence; Cattle; Maasai Mara;

  Sammanfattning : Livestock is very important to the sub-Saharan pastoralists, and the health and wellbeing of the cattle, which are a large portion of the livestock that the farmer keeps, can make or break a family’s livelihood. One important disease in cattle is foot and mouth disease (FMD), a highly contagious disease affecting many species of both cloven–hoofed wildlife and livestock such as cattle. LÄS MER

 4. 4. Träningsintensitet hos islandshästar i ridskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Tjernström; [2017]
  Nyckelord :Islandshäst; träningsintensitet; hjärtfrekvens; ridskola;

  Sammanfattning : Exercise intensity of Icelandic riding school horses In Sweden, there are a total of 9500 horses at riding schools and a hundred riding schools with Icelandic horses. These horses are performing 5 million hours under rider each year. Despite this, there are very few studies measuring training intensity of horses in riding schools. LÄS MER

 5. 5. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Sammanfattning : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälta.

Din email-adress: