Sökning: "hälta"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet hälta.

 1. 1. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnéa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. LÄS MER

 2. 2. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 3. 3. Mykotoxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :mykotoxin; häst; hästfoder;

  Sammanfattning : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. LÄS MER

 4. 4. Foot and mouth disease in and near the Maasai Mara, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Foot and mouth disease; FMD; FMDV; Kenya; Livestock; Prevalence; Cattle; Maasai Mara;

  Sammanfattning : Livestock is very important to the sub-Saharan pastoralists, and the health and wellbeing of the cattle, which are a large portion of the livestock that the farmer keeps, can make or break a family’s livelihood. One important disease in cattle is foot and mouth disease (FMD), a highly contagious disease affecting many species of both cloven–hoofed wildlife and livestock such as cattle. LÄS MER

 5. 5. Träningsintensitet hos islandshästar i ridskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Tjernström; [2017]
  Nyckelord :Islandshäst; träningsintensitet; hjärtfrekvens; ridskola;

  Sammanfattning : Exercise intensity of Icelandic riding school horses In Sweden, there are a total of 9500 horses at riding schools and a hundred riding schools with Icelandic horses. These horses are performing 5 million hours under rider each year. Despite this, there are very few studies measuring training intensity of horses in riding schools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälta.

Din email-adress: