Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER

 2. 2. Kvantitativ kartläggning av ekosystemtjänsten dagvatten- och flödesreglering : i Stockholms innerstad med verktyget ArcGIS

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fabian Osslund; Max-Bernhard Alm; [2018]
  Nyckelord :Green infrastrucuture; ecosystem services; urbanization; precipitation; stormwater management; ArcGIS; Grön infrastruktur; ekosystemtjänster; urbanisering; nederbörd; dagvattenhantering; ArcGIS;

  Sammanfattning : Till följd av klimatförändringar förväntas mer intensiva nederbördsmönster i framtiden. Dagvattenhantering är en essentiell del i urbana miljöer för att motverka översvämningar vid stora vattenflöden. Grön infrastruktur bidrar till dagvattenhanteringen genom dess ekosystemtjänst dagvatten- och flödesreglering. LÄS MER

 3. 3. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering i Lidköping : lösningar för infiltration och fördröjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Adrian Lavén; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; infiltration; fördröjning; LOD; hållbar dagvattenhantering; avrinning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Green space and sustainable stormwater management in a denser city. An analysis of future scenario for urban development in Gothenburg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sabina Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Densification; Green Infrastructure GI ; Urban Planning; Geographical Information System GIS ; Sustainable Urban Drainage Systems SUDS ; Multi-Criteria Evaluation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hållbar dagvattenhantering.

Din email-adress: