Sökning: "hållbar utveckling mat"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling mat.

 1. 1. LCA av innovative matsvinnsentreprenörer : en studie ur ett socialt- och miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mikaela Berglund; [2017]
  Nyckelord :Matsvinn; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; Övergödning; Markanvändning;

  Sammanfattning : Omkring 1/3 av all den mat som produceras idag kastas i de olika leden i livsmedelskedjan, stora delar av den maten är fullt ätbar och kastas i onödan. Mat som produceras men som inte hinner nå tallriken förbrukar mängder av olika resurser och bidrar till stor miljöpåverkan helt i onödan. LÄS MER

 2. 2. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Larsson; Emma Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; creating shared value; food waste; intermediary actors; social entrepreneurship; sustainable development; triple bottom line;

  Sammanfattning : The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. LÄS MER

 3. 3. Mot en hållbar förpackningskonsumtion : Det finns ingen planet b

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Martina Petrén; Hanna Möllergren; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; förpackningar; konsumentbeteende; visuell kommunikation; pop-up butik; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling kan nås genom att människor förstår hur deras konsumtion påverkar jorden och engagerar sig för att minimera vår miljöpåverkan. Hushållskonsumtionen ökar för varje år och i takt med det ökar även antalet förpackningar. LÄS MER

 4. 4. Barn som framtidens planetära förvaltare? : Ett kartograferande av förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hylberg; [2017]
  Nyckelord :Förskoledidaktik. Lärande för hållbar utveckling. Gilles Deleuze och Felix Guattari. Rhizomatisk filosofi. Kartografi. Artikulationslinjer. Självdifferentiering.;

  Sammanfattning : De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Hållbar matkonsumtion inom skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emilia Meurling; Danijela Petrovic; [2016-08-16]
  Nyckelord :hållbarhet; hälsa; miljö; måltidsansvariga; skolmåltider;

  Sammanfattning : Världsbefolkningen ökar varje år vilket medför en ökad matkonsumtion. För stor produktion och konsumtion samt oaktsam livsmedelshantering belastar jordens resurser. Det är inte självklart att det alltid kommer finnas tillräckligt med livsmedel, i många delar av världen råder det brist redan idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hållbar utveckling mat.

Din email-adress: