Sökning: "hållbar utveckling mat"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling mat.

 1. 1. ”Det är inte bara falukorv hit och en ostbit dit” – Utmaningar och möjligheter att främja hälsosamma matval i dagligvaruhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Melissa Mjöberg; [2018-08-10]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; hälsosam mat; hälsopromotion; köppunkt; nudging;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. The Water-Energy-Agriculture nexus in Jordan : A case study on As-Samra wastewater treatment plant in the LowerJordan River Basin

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alberto Belda Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :Water-energy-agriculture nexus; Jordan; Lower Jordan River Basin; As-Samra Wastewater Treatment Plant;

  Sammanfattning : Historically, water, energy and agricultural resources have been naturally scarce in Jordan, but current economic, demographic, geopolitical and environmental conditions are aggravating the situation. The influxes of refugees are increasing the already high natural population growth; better economic conditions and living standards are changing consumption and production patterns; surrounding conflicts affect the supply of resources; and negative effects associated to climate change can be noticed already. LÄS MER

 3. 3. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 4. 4. Nu får hönorna mat för det blev över : inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nina Nilsson; Rebecca Sperling; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; handlingskompetenta barnet; inkludering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. LÄS MER

 5. 5. Nudging - Verktyg för hållbar konsumtion?

  Master-uppsats, KTH/Strategiska hållbarhetsstudier

  Författare :Arash Sajadi; [2018]
  Nyckelord :Nudging; beteendeförändring; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Beteende styr många gånger de val som individer beslutar sig för. Ett visst beteende inom exempelvis val av transport, energi och mat kan många gånger fortgå trots att det är ett beteende som varken är gynnsamt för individen eller för samhället i stort. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hållbar utveckling mat.

Din email-adress: