Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 2991 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 2. 2. Easy to get environment : The media engineers way in to education through the help of file shared software

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Haraldur Hrafn Ligander; [2017]
  Nyckelord :Ljudindustri; ljud; bild; cracking; mjukvara; hårdvara; omvänd konstruktion; media; fildelning.;

  Sammanfattning : I vår nutid har människan möjlighet att genom cracking och fildelning hämta ett datorprogram utan att köpa det. Studenter under utbildning, där verktyg används i form av mjukvara, visar sig utnytja möjligheten att lätt få tag i dessa verktyg genom att fildela. LÄS MER

 3. 3. För- och nackdelar med mobprogrammering : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Robert Andersson; [2017]
  Nyckelord :Mob programming; problem solving; development; pair programming; Mobprogrammering; problemlösning; utveckling; parprogrammering;

  Sammanfattning : I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in Borlänge, Sweden. Mob programming is new way to work with computer code creation or system maintenance. A group of developers works together to solve problems, like computer bugs. LÄS MER

 4. 4. Användandet av muntlig kommunikation i matematikundervisningen : Att synliggöra den matematiska förståelsen med hjälp av muntlig kommunikation och problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Varpula Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Matematikundervisning; muntlig kommunikation; instrumentell relationell förståelse; årskurs fem;

  Sammanfattning : I skolämnet matematik och centralt innehåll problemlösning har en kvalitativ observation har genomförts i en årskurs fem. Syftet med studien har varit att utöka kunskaper om hur undervisningen kan synliggöra elevernas förståelse för matematiken i problemlösningsuppgifter med hjälp av muntlig kommunikation i mindre grupper. LÄS MER

 5. 5. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet högskolan Dalarna.

Din email-adress: