Sökning: "högskolan examination medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden högskolan examination medicine.

 1. 1. En jämförelse mellan mättekniker för högerkammarbedömning vid ekokardiografi : Överensstämmelse mellan s´ och TAPSE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Lizette Göransson; Filippa Fredlund; [2017]
  Nyckelord :annulus tricuspidalis movement; motion-mode; tissue doppler imaging; right ventricle function; annulus tricuspidalis rörlighet; motion-mode; tissue doppler imaging; högerkammarfunktion;

  Sammanfattning : Bedömningen av höger kammares systoliska funktion kan med fördel göras med ekokardiografi, bl.a. med tekniker som tvådimensionell ekokardiografi, motion-mode (M-mode) och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås ut av dessa tekniker är Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) och s`. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård av barn med cancer : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Miriam Jimenez Herrera; [2016]
  Nyckelord :childhood cancer; parents; support; experiences; pediatric palliative care; barncancer; föräldrar; stöd; upplevelser; pediatrisk palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bland barn i Sverige så insjuknar varje år drygt 300 barn och ungdomar mellan 0–18 år av cancer. Den palliativa vården bygger på ett förhållningssätt som syftar på att förbättra livskvalitén för både patienter och familjer som drabbas av problem vid livshotande sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Att möta patienter med psykisk ohälsa : Sjuksköterskans attityder och erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Edith Sonehag; Kamilla Rauch; [2016]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; nurses’ attitudes; mental disorders; mentally ill; general; primary; literary study; Psykisk ohälsa; somatiska vårdavdelningar; sjuksköterskornas attityder; sjuksköterskornas erfarenheter; litteraturundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i hela världen, även i Sverige, främst hos den unga,kvinnliga befolkningen. Psykiska problem är ofta kopplade till somatisk ohälsa.Kvaliteten på den somatiska vården blir ofta sämre, mycket på grund av att mångasjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet inom psykiatriskaomvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Diabetiska fotsår : Vad påverkar livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Djupsjö; Ulrika Lundin; [2016]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; persons; quality of life; Diabetiska fotsår; personer; livskvalitet;

  Sammanfattning : Diabetes är en sjukdom som i många fall kan leda till olika senkomplikationer, en av dem är fotsår. Att leva med diabetiska fotsår kan inverka på livskvaliteten, därför är det viktigt att få kunskap om vad som påverkar livskvaliteten för att kunna ge bättre omvårdnad och öka välbefinnandet. LÄS MER

 5. 5. Traumaomhändertagande på akutmottagning : patientens erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Marcus Hellberg; Anna-Maria Saarinen; [2016]
  Nyckelord :experiences; litterature-review; patient; resuscitation; trauma; erfarenheter; litteraturöversikt; patient; återupplivning; trauma;

  Sammanfattning : Background: Every two seconds a person dies by the result of a trauma. The trauma teams' initial assessment is a structured and systematic concept, where the treaters in the acute care setting are involved in excluding life-threatening conditions and to do an accurate medical examination of the patient. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet högskolan examination medicine.

Din email-adress: