Sökning: "högskolan examination medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden högskolan examination medicine.

 1. 1. Stråldos till personal vid hantering av diagnostiska radiofarmaka vid förberedelse och undersökning av patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Elina Kangas; Berfin Ucar; [2017]
  Nyckelord :Nuklearmedicin; fingerdos; helkroppsdos; joniserande strålning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The importance of medical staff placement in CT examination rooms : A study of the scattered radiation doses in CT examination rooms in Da Nang, Vietnam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Fredrik Palm; Nelson Frida; [2017]
  Nyckelord :Ionizing radiation; radiation protection; radiography; radiographer; dosimetry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan mättekniker för högerkammarbedömning vid ekokardiografi : Överensstämmelse mellan s´ och TAPSE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Lizette Göransson; Filippa Fredlund; [2017]
  Nyckelord :annulus tricuspidalis movement; motion-mode; tissue doppler imaging; right ventricle function; annulus tricuspidalis rörlighet; motion-mode; tissue doppler imaging; högerkammarfunktion;

  Sammanfattning : Bedömningen av höger kammares systoliska funktion kan med fördel göras med ekokardiografi, bl.a. med tekniker som tvådimensionell ekokardiografi, motion-mode (M-mode) och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås ut av dessa tekniker är Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) och s`. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En beskrivande litteraturstudie om patientens upplevelse av postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Marklind; Elin Rolf; [2017]
  Nyckelord :Caesarean section; experience; pain; postoperative; Kejsarsnitt; postoperativ; smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Sverige och resterande länder av världen har upplevt och fortsätter uppleva ett ökande antal utförda kejsarsnitt. I Sverige har antalet utförda kejsarsnitt ökat med elva procent de senaste fyra decennierna och kejsarsnittet har blivit ett fokus för kvinnans egen vilja och barnets rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Salutogent perspektiv i arbetslivet : En intervjustudie gällande faktorerna krav, kontroll, socialt stöd och stress, bland personal i hemtjänsten efter införandet av ett ny arbetsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Julia Sörebäck; [2017]
  Nyckelord :Public health; staff in home care service; Vanguard; demand; control; social support; stress; Folkhälsa; hemtjänst personal; Vanguard; krav; kontroll; socialt stöd; stress;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the experiences of the factors demand, control, social support and stress among the staff in home care service and establish how these factors have changed after the introduction of the new working method Vanguardin 2014. The method of the study had a qualitative approach and the data collection was done using semistructured interviews. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet högskolan examination medicine.

Din email-adress: