Sökning: "högskolan examination medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden högskolan examination medicine.

 1. 1. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans erfarenhet av handläggning vid uppkommen grad II-bristning : Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma vid förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Domeij; Charlotte Lennström; [2018]
  Nyckelord :Interview study; Management; Maternity Ward; Midwife; Second-degree tears; Qualitative; Barnmorska; Förlossning; Grad II-bristning; Handläggning; Intervjustudie; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att kvinnor under en vaginal förlossning drabbas av grad II-bristning. I barnmorskans ansvarsområde ingår att handlägga dessa bristningar. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agneta Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Patient; primary health care; stress; stress management; stress reduction; Hälsofrämjande; patient; primärvård; stress; stresshantering; stressreducering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa ses idag som ett folkhälsoproblem. Många patienter söker sig i första hand till distriktssköterskor i primärvården för dessa hälsoproblem. Syfte: Att belysa de faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Hur kroppens position påverkar antalet avbrott i den isobariska konturen under högupplöst esophagusmanometri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Emma Ekman; [2017]
  Nyckelord :dysphagi; ineffektiv esophagusmotilit; Clouse plot; topografisk färgkontur; hypotensiv peristaltik; inkomplett bolus clearance;

  Sammanfattning : Nedsatt motilitet i esophagus kan vara en orsak till dysphagi. Högupplöst esophagusmanometri (HRM) är "golden standard" för att utvärdera esophagus motilitet. Defekter av motiliteten kan ses som avbrott i den isobariska konturen (IBC). Det finns ett samband mellan avbrott och inkomplett bolus clearance. LÄS MER

 5. 5. Stråldos till personal vid hantering av diagnostiska radiofarmaka vid förberedelse och undersökning av patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Elina Kangas; Berfin Ucar; [2017]
  Nyckelord :Nuklearmedicin; fingerdos; helkroppsdos; joniserande strålning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet högskolan examination medicine.

Din email-adress: