Sökning: "hans georg gadamer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden hans georg gadamer.

 1. 1. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 2. 2. Konstens olika horisonter : Ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Moçambique

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva-Lotta Holm Flach; [2015]
  Nyckelord :Horizon; distance; alienation; the well-known; space; culture; visual arts; gallery; gallery owner; curator; West Africa; Mali; Mozambique; sculpture; painting; photography.; Horisont; avstånd; främlingsskap; det välkända; mellanrum; kultur; bildkonst; galleri; gallerist; kurator; Västafrika; Mali; Moçambique; skulptur; måleri; fotografi;

  Sammanfattning : I följande essä, Konstens olika horisonter – ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Mocambique, diskuterar jag rollen som gallerist och curator i mötet med det som är okänt och främmande i konsten. I essän refereras till möten med konst och konstnärer från Senegal, Mali och Mocambique. LÄS MER

 3. 3. Berättelser från diktaturen - Alienation i två romaner av Herta Müller : En litteratursociologisk studie efter Melvin Seemans teori

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yvonne Solomon; [2015]
  Nyckelord :alienationsteori; litteratursociologi; tematisk textanalys; biografisk textanalys; Herta Müller; vittneslitteratur;

  Sammanfattning : This master thesis aims to identify and interpret alienation-related situations in two novels by the German-Romanian author Herta Müller, "The Land of Green plums" (Herztier) and ''The Appointment" (Heute wär ich mir nicht lieber begegnet). The events presented in the novels take place during the time of the communist dictatorship of Nicolae Ceausescu in Romania, with some references to the time before the Second World War. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vara specialist och kunna lyssna : En reflektion kring förväntningar ochomgivningens betydelse för HR-medarbetarens roll i organisationen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Susanne Eriksson; [2015]
  Nyckelord :practical knowledge; HR; HR role; expectations; emotional labor; context; opening moments; horizon; listen; listening; presence; praktisk kunskap; HR; HR- rollen; förväntningar; emotionell arbetskraft; kontext; öppning; ögonblick; horisont; lyssna; lyssnande; närvaro;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän: Konsten att vara specialist och kunna lyssna, reflekterar jag kring och undersöker min praktik som yrkesverksam inom HR-området. Jag undersöker några av de förväntningar som jag och min omgivning har på mig och min yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. "Varje språk har sina egna ögon" : En läsares möte med Herta Müllers Kungen bugar och dödar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Nelly Wahlfort; [2014]
  Nyckelord :Herta Müller; Hans-Georg Gadamer; Alina Crihana; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hans georg gadamer.

Din email-adress: