Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Perception and prevention of healthcare-associated infections among nurses – an Interview Study in an Intensive Care Unit in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Baker; Fredrik Jungnelius; [2018-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Healthcare associated infections (HAIs) is an extensive problem and the most frequent adverse health event in healthcare worldwide. The prevalence is higher in low-income countries and in intensive care units (ICU) where outbreaks often originate. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av vårdpersonalens bemötande hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Rumar; Anna Pihlström; [2018]
  Nyckelord :Communications; neoplasms; patient-experience; Bemötande; neoplasma; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Inom forskningen ligger fokus till stor del på hur sjukvårdspersonalen upplever bemötandet i kontakten med patienterna. För att förstå patienternas upplevelse behöver deras perspektiv undersökas. En utsatt grupp är patienter med cancer, eftersom det är en livshotande sjukdom som väcker existentiella frågor. . LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Felicia Hägghult; Carolina Sterner; [2018]
  Nyckelord :self-care actions; routines; social support; qualitative; egenvårdsåtgärder; rutiner; socialt stöd; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ständigt ökar världen över. För att kunna leva ett bra liv trots sjukdomen är egenvård en grundläggande faktor. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1. LÄS MER

 4. 4. Har jag tolkat dig rätt? : En litteraturstudie om uppfattningar och erfarenheter av tolkar inom vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Green; Johanna Ronnås; [2018]
  Nyckelord :language barriers; translation; interpreter; health care; språkbarriärer; översättning; tolk; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många länder i världen kan betraktas som mångkulturella vilket leder till att många olika språk möts inom vården och behovet av tolkar ökar. Att ha en tredje part i ett samtal kan eventuellt leda till komplikationer såsom missförstånd. LÄS MER

 5. 5. Caregivers’ experiences of unmet needs during palliative care

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ghany Nasrullah; [2018]
  Nyckelord :unmet needs; palliative care; caregiver; end life care; terminal care;

  Sammanfattning : Caregivers while, the biggest providers of palliative care for terminally sick patients, are often neglected in the process of providing care, which inadvertently affects their overall health and well-being. This study aims to explore the experiences of the unmet needs of the caregivers in palliative care. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: