Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Implementering av IT-lösningar i äldreomsorgen : Hur nystartade e-hälsoföretag kan skapa en lönsam position med innovativa IT-lösningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Klara-Maria Mach; [2017]
  Nyckelord :E-hälsa; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : The elderly care in Sweden needs to change because predictions states that proportion of elderly is expected to rise with 30 % between 2010 and 2050. This means that a quarter of the entire population in Sweden will be at the age of 65 years or older by 2050. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Saga Levin; Elin Lundvik; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric diagnosis; Nurse; Experiences; Somatic care; Psykiatriska diagnoser; Sjuksköterska; Upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykiatriska diagnoser och deras närstående upplever att den somatiska vården inte lever upp till deras förväntningar och att vårdpersonal har bristande kompetens vad gällande bedömning och bemötande. Patienter upplever sig misstrodda när de presenterar sina symtom vilket leder till känslor som skuld och skam. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan försvåra möjligheten för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Charlotta Danielsson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse’s role; organization; patient participation; person - centred care; teamwork.; Organisation; patientdelaktighet; personcentrerad vård; sjuksköterskans roll; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den nya patientlagen ska patientens delaktighet i sin egen vård utökas och förstärkas ytterligare. Som en del i detta arbete så har personcentrerad vård införts i flera svenska regioner och landsting. Positiva effekter av personcentrerad vård har kunnat bevisas både hos patienter och vårdgivare. LÄS MER

 4. 4. ”Det är svårt att leva, det är svårt att dö” : En studie av självbiografier om patienters upplevelser av att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Angelica Shabani; Carina Westergren; [2017]
  Nyckelord :existential thoughts; experiences; hope; incurable cancer; support; existentiella tankar; hopp; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor drabbas av cancer och för vissa blir cancer obotlig. Såväl besked om obotlig cancer som behandlingar skapar emotionellt kaos, lidande och påverkar patientens livsvärld. Kroppsliga förändringar begränsar även den fysiska, psykiska och sociala tillvaron. LÄS MER

 5. 5. Sprutbytesprogrammen och vårdval LARO - en kvalitativ studie om vårdval LAROs effekter på samverkan, patientsammansättning och motivationsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liahaugen Flensburg Olivia; [2017]
  Nyckelord :LARO; LARO-mottagning; Motivationsarbete; Samverkan; Sprutbytesprogram; Vårdval; Patientsammansättning;

  Sammanfattning : Till följd av införandet av vårdval LARO väcktes behovet av en utvärdering av dess effekter. Denna uppsats kan ses som en mindre delstudie inom ramarna för denna utvärdering. Uppsatsen är specifikt inriktad på hur Region Skånes sprutbytesprogram, i egenskap av samverkanspartner till LARO-mottagningarna, upplevt förändringarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: