Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Implementering av IT-lösningar i äldreomsorgen : Hur nystartade e-hälsoföretag kan skapa en lönsam position med innovativa IT-lösningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Klara-Maria Mach; [2017]
  Nyckelord :E-hälsa; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : The elderly care in Sweden needs to change because predictions states that proportion of elderly is expected to rise with 30 % between 2010 and 2050. This means that a quarter of the entire population in Sweden will be at the age of 65 years or older by 2050. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Atefa Karimi; Elirut Vargas; [2017]
  Nyckelord :: diabetes geriatric; diabetes mellitus type 2; diabetes type 2; elderly; experiences; life experience; older adults; perception; self-care.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetes typ 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att diabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård är betydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. LÄS MER

 3. 3. Sprutbytesprogrammen och vårdval LARO - en kvalitativ studie om vårdval LAROs effekter på samverkan, patientsammansättning och motivationsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liahaugen Flensburg Olivia; [2017]
  Nyckelord :LARO; LARO-mottagning; Motivationsarbete; Samverkan; Sprutbytesprogram; Vårdval; Patientsammansättning;

  Sammanfattning : Till följd av införandet av vårdval LARO väcktes behovet av en utvärdering av dess effekter. Denna uppsats kan ses som en mindre delstudie inom ramarna för denna utvärdering. Uppsatsen är specifikt inriktad på hur Region Skånes sprutbytesprogram, i egenskap av samverkanspartner till LARO-mottagningarna, upplevt förändringarna. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Saga Levin; Elin Lundvik; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric diagnosis; Nurse; Experiences; Somatic care; Psykiatriska diagnoser; Sjuksköterska; Upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykiatriska diagnoser och deras närstående upplever att den somatiska vården inte lever upp till deras förväntningar och att vårdpersonal har bristande kompetens vad gällande bedömning och bemötande. Patienter upplever sig misstrodda när de presenterar sina symtom vilket leder till känslor som skuld och skam. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Needs, Expectations, and Realities of Mental Healthcare for Transgender Adults: A Grounded Theory Study on Experiences in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Debra Beight; [2017]
  Nyckelord :transgender; transition diagnosis; mental healthcare; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Transgender persons experience a disproportionate representation in adverse mental health conditions globally. In Sweden there are tangible efforts to improving mental healthcare overall, but as a minority population, transgender persons still struggle with meeting their mental healthcare needs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: