Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Implementering av IT-lösningar i äldreomsorgen : Hur nystartade e-hälsoföretag kan skapa en lönsam position med innovativa IT-lösningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Klara-Maria Mach; [2017]
  Nyckelord :E-hälsa; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : The elderly care in Sweden needs to change because predictions states that proportion of elderly is expected to rise with 30 % between 2010 and 2050. This means that a quarter of the entire population in Sweden will be at the age of 65 years or older by 2050. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Saga Levin; Elin Lundvik; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric diagnosis; Nurse; Experiences; Somatic care; Psykiatriska diagnoser; Sjuksköterska; Upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykiatriska diagnoser och deras närstående upplever att den somatiska vården inte lever upp till deras förväntningar och att vårdpersonal har bristande kompetens vad gällande bedömning och bemötande. Patienter upplever sig misstrodda när de presenterar sina symtom vilket leder till känslor som skuld och skam. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Needs, Expectations, and Realities of Mental Healthcare for Transgender Adults: A Grounded Theory Study on Experiences in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Debra Beight; [2017]
  Nyckelord :transgender; transition diagnosis; mental healthcare; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Transgender persons experience a disproportionate representation in adverse mental health conditions globally. In Sweden there are tangible efforts to improving mental healthcare overall, but as a minority population, transgender persons still struggle with meeting their mental healthcare needs. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan försvåra möjligheten för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Charlotta Danielsson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse’s role; organization; patient participation; person - centred care; teamwork.; Organisation; patientdelaktighet; personcentrerad vård; sjuksköterskans roll; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den nya patientlagen ska patientens delaktighet i sin egen vård utökas och förstärkas ytterligare. Som en del i detta arbete så har personcentrerad vård införts i flera svenska regioner och landsting. Positiva effekter av personcentrerad vård har kunnat bevisas både hos patienter och vårdgivare. LÄS MER

 5. 5. Styrning mot systemintegration : Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Wenhov; Johan Hallén; [2017]
  Nyckelord :Integrated EHR-systems; Management control; Implementation projects; IT- strategy; Swedish Healthcare; Integrerade EHR-system; Styrning; eHealth; Implementationsprojekt; IT- strategier; Svensk vård;

  Sammanfattning : Examensarbete på controllerfördjupningen för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. Titel: Styrning mot systemintegration: Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård Författare: Daniel Wenhov & Johan Hallén Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund och problem: En integrerad vård betraktas av många som en självklarhet, att vårdpersonal har tillgång till bakomliggande vårdhistorik då jag som patient besöker vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: