Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Sprutbytesprogrammen och vårdval LARO - en kvalitativ studie om vårdval LAROs effekter på samverkan, patientsammansättning och motivationsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liahaugen Flensburg Olivia; [2017]
  Nyckelord :LARO; LARO-mottagning; Motivationsarbete; Samverkan; Sprutbytesprogram; Vårdval; Patientsammansättning;

  Sammanfattning : Till följd av införandet av vårdval LARO väcktes behovet av en utvärdering av dess effekter. Denna uppsats kan ses som en mindre delstudie inom ramarna för denna utvärdering. Uppsatsen är specifikt inriktad på hur Region Skånes sprutbytesprogram, i egenskap av samverkanspartner till LARO-mottagningarna, upplevt förändringarna. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med urininkontinens : En situation att acceptera och anpassa sig efter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erica Lindqvist; Maria Heimdahl; [2017]
  Nyckelord :Fear; limitation; powerlessness; strategies; taboo;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett problem alla kan drabbas av. Det innebär att personen läcker urin eller kissar på sig. Det ses som ett vanligt folkhälsoproblem i hela världen och det förekommer mest hos kvinnor. Det påverkar kvinnorna och hämmar dem i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av sexualitet vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Genevieve Loringer; [2016]
  Nyckelord :Breast cancer; Sexuality; Women; Experience; Self-image; Bröstcancer; Sexualitet; Kvinnor; Upplevelse; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancertypen som drabbar kvinnor i Sverige. Att genomgå bröstcancer och dess behandling innebär en stor livsförändring. Denna litteraturöversikt belyser hur kvinnor upplever att denna förändring påverkar hur de upplever sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Electronic Health Record Systems : A study of privacy in the region Kronoberg of Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mojeed Adetayo-odepidan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study gives a brief description of paper-based record and the adoption of ICT, which brought the introduction of Electronic Health Record System (EHRS) in Sweden, the challenges facing EHR in the health care sector around the world and what immigrants and newcomers who just arrived in Sweden knows about the privacy,  rights and the policies that protect their privacy and data system, these could cause them not having enough confidence in electronic health record system, they could also be worried about their information been exposed or disclosed by their healthcare providers, this call for the confidentiality, security and privacy of EHR System. The aim of this study is to explore immigrants and newcomers as users of electronic health record system by setting interview questions and focus group to help the researcher to understand their knowledge of what they know about the privacy of EHRS and what they know about the policies health care providers follow to protect patient’s privacy and data. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation : En litteraturstudie om Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Åström; [2016]
  Nyckelord :Intimate partner violence; nurses; knowledge; experience.; Våld i nära relation; sjuksköterskor; kunskap; erfarenhet;

  Sammanfattning : Globala undersökningar visar att en av tre kvinnor har någon gång upplevt våld i nära relation under sin livstid. Våld i nära relation inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld eller tvång samt frihetsinskränkningar. Våld i nära relation är inte bara ett problem för den enskilda kvinnan, utan även för samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: