Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Saga Levin; Elin Lundvik; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric diagnosis; Nurse; Experiences; Somatic care; Psykiatriska diagnoser; Sjuksköterska; Upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykiatriska diagnoser och deras närstående upplever att den somatiska vården inte lever upp till deras förväntningar och att vårdpersonal har bristande kompetens vad gällande bedömning och bemötande. Patienter upplever sig misstrodda när de presenterar sina symtom vilket leder till känslor som skuld och skam. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan försvåra möjligheten för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Charlotta Danielsson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse’s role; organization; patient participation; person - centred care; teamwork.; Organisation; patientdelaktighet; personcentrerad vård; sjuksköterskans roll; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den nya patientlagen ska patientens delaktighet i sin egen vård utökas och förstärkas ytterligare. Som en del i detta arbete så har personcentrerad vård införts i flera svenska regioner och landsting. Positiva effekter av personcentrerad vård har kunnat bevisas både hos patienter och vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Styrning mot systemintegration : Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Wenhov; Johan Hallén; [2017]
  Nyckelord :Integrated EHR-systems; Management control; Implementation projects; IT- strategy; Swedish Healthcare; Integrerade EHR-system; Styrning; eHealth; Implementationsprojekt; IT- strategier; Svensk vård;

  Sammanfattning : Examensarbete på controllerfördjupningen för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. Titel: Styrning mot systemintegration: Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård Författare: Daniel Wenhov & Johan Hallén Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund och problem: En integrerad vård betraktas av många som en självklarhet, att vårdpersonal har tillgång till bakomliggande vårdhistorik då jag som patient besöker vården. LÄS MER

 4. 4. ”Det är svårt att leva, det är svårt att dö” : En studie av självbiografier om patienters upplevelser av att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Angelica Shabani; Carina Westergren; [2017]
  Nyckelord :existential thoughts; experiences; hope; incurable cancer; support; existentiella tankar; hopp; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor drabbas av cancer och för vissa blir cancer obotlig. Såväl besked om obotlig cancer som behandlingar skapar emotionellt kaos, lidande och påverkar patientens livsvärld. Kroppsliga förändringar begränsar även den fysiska, psykiska och sociala tillvaron. LÄS MER

 5. 5. Att bli tagen på allvar : En studie i uppfattningar och erfarenheter av privata och offentliga hälsocentraler

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :vårdgivare; hälsocentral; uppfattning; erfarenhet; läkare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate why informants chose a private caregiver. To conduct the study, I investigated individuals' perceptions and experiences of public and private health providers and the prominent factors that lead to individuals switching to a private health provider. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: