Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Perception and prevention of healthcare-associated infections among nurses – an Interview Study in an Intensive Care Unit in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Baker; Fredrik Jungnelius; [2018-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Healthcare associated infections (HAIs) is an extensive problem and the most frequent adverse health event in healthcare worldwide. The prevalence is higher in low-income countries and in intensive care units (ICU) where outbreaks often originate. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av vårdpersonalens bemötande hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Rumar; Anna Pihlström; [2018]
  Nyckelord :Communications; neoplasms; patient-experience; Bemötande; neoplasma; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Inom forskningen ligger fokus till stor del på hur sjukvårdspersonalen upplever bemötandet i kontakten med patienterna. För att förstå patienternas upplevelse behöver deras perspektiv undersökas. En utsatt grupp är patienter med cancer, eftersom det är en livshotande sjukdom som väcker existentiella frågor. . LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lisa Parlapiano; [2018]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; young adults; experiences; Cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från databaserna Pubmed och Cinahl har använts. LÄS MER

 4. 4. Third party healthcare logistics : A study of third-party logistics providers in China

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Luyao Wang; Yuqiao Hu; [2018]
  Nyckelord :Third-party logistics; Chinese 3PL providers; healthcare sectors; Healthcare logistics; pharmaceutical industry;

  Sammanfattning : With the strong support from the government and investors, Chinese healthcare sector is developed rapidly. Also, the demand for healthcare logistics has also gradually increased. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: