Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Implementering av IT-lösningar i äldreomsorgen : Hur nystartade e-hälsoföretag kan skapa en lönsam position med innovativa IT-lösningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Klara-Maria Mach; [2017]
  Nyckelord :E-hälsa; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : The elderly care in Sweden needs to change because predictions states that proportion of elderly is expected to rise with 30 % between 2010 and 2050. This means that a quarter of the entire population in Sweden will be at the age of 65 years or older by 2050. LÄS MER

 2. 2. ”Det är svårt att leva, det är svårt att dö” : En studie av självbiografier om patienters upplevelser av att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Angelica Shabani; Carina Westergren; [2017]
  Nyckelord :existential thoughts; experiences; hope; incurable cancer; support; existentiella tankar; hopp; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor drabbas av cancer och för vissa blir cancer obotlig. Såväl besked om obotlig cancer som behandlingar skapar emotionellt kaos, lidande och påverkar patientens livsvärld. Kroppsliga förändringar begränsar även den fysiska, psykiska och sociala tillvaron. LÄS MER

 3. 3. Sprutbytesprogrammen och vårdval LARO - en kvalitativ studie om vårdval LAROs effekter på samverkan, patientsammansättning och motivationsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liahaugen Flensburg Olivia; [2017]
  Nyckelord :LARO; LARO-mottagning; Motivationsarbete; Samverkan; Sprutbytesprogram; Vårdval; Patientsammansättning;

  Sammanfattning : Till följd av införandet av vårdval LARO väcktes behovet av en utvärdering av dess effekter. Denna uppsats kan ses som en mindre delstudie inom ramarna för denna utvärdering. Uppsatsen är specifikt inriktad på hur Region Skånes sprutbytesprogram, i egenskap av samverkanspartner till LARO-mottagningarna, upplevt förändringarna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med urininkontinens : En situation att acceptera och anpassa sig efter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erica Lindqvist; Maria Heimdahl; [2017]
  Nyckelord :Fear; limitation; powerlessness; strategies; taboo;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett problem alla kan drabbas av. Det innebär att personen läcker urin eller kissar på sig. Det ses som ett vanligt folkhälsoproblem i hela världen och det förekommer mest hos kvinnor. Det påverkar kvinnorna och hämmar dem i det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Atefa Karimi; Elirut Vargas; [2017]
  Nyckelord :: diabetes geriatric; diabetes mellitus type 2; diabetes type 2; elderly; experiences; life experience; older adults; perception; self-care.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetes typ 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att diabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård är betydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: