Sökning: "helhetsperspektiv inom omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden helhetsperspektiv inom omvårdnad.

 1. 1. Hur sjuksköterskan inom palliativ vård kan stödja patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fanny Månsson; Emma Rischka Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Attachment figure; nurse; nursing care activities; patient; relative; literature review; Anknytningsperson; sjuksköterska; omvårdnadsåtgärd; patient; närstående; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna trygghet från varandra. LÄS MER

 2. 2. Levnadsberättelsens användning inom omvårdnad till äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Louise Andersson; Ann Ögge; [2018]
  Nyckelord :Levnadsberättelse; identitet; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende; personer med demens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med demens inte längre kommer ihåg sitt levda liv, kan oro och ångest uppstå. Ett sätt att lindra är att stödja identiteten genom kunskap om personens levda liv. Personal kan genom tillgång till levnadsberättelsen arbeta identitetsstärkande och personcentrerat. LÄS MER

 3. 3. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Komplexiteten av att vårda sköra äldre ur ett sjuksköterskeperspektiv : Helheten- att inte förlora sig i en del

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Augusta Hjelmberg; Maria Steen; [2017]
  Nyckelord :frail older people; complexity; nursing; nursing perspective; organizations; relatives; sköra äldre; komplexitet; omvårdnad; sjuksköterskeperspektiv; organisationer; anhöriga;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Antalet äldre ökar i samhället vilket gör att sköra äldre också blir fler. Flertalet av de patienter som söker sig till hälso- och sjukvården är äldre och sköra som behöver få tillfredställande vård i hela vårdkedjan. LÄS MER

 5. 5. Munhälsobedömning under sista veckan i livet - Svenska Palliativregistret

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Mårtensson; Sofia Thorvald; [2016-07-11]
  Nyckelord :Omvårdnad; palliativ vård; bedömd munhälsa; Svenska palliativregistret; ROAG;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In palliative care death is seen as a normal process when cure is no longer existing, with the aim to create opportunities for well-being and quality of life until death (WHO, 2002; National Board of Health, 2004). Palliative care is seen from a holistic perspective, indivisible, where human dignity never can be lost. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet helhetsperspektiv inom omvårdnad.

Din email-adress: