Sökning: "helhetsperspektiv inom omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden helhetsperspektiv inom omvårdnad.

 1. 1. Orsaker till ångest hos unga vuxna : Faktorer i vardagen - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maja Häger; Herman Zenk; Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Young adults; psychological stress; anxiety; experiences; Unga vuxna; psykisk stress; ångest; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid. Den främjar både till självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som kan vara svåra att hantera. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet i förhållande till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Agnes Garnegård; Malin Matsson; [2018]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; patient safety; work-related stress; workload.; Arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patientsäkerhet; slutenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett världsomfattande problem inom hälso- och sjukvården och kan missgynna sjuksköterskornas prestationsförmåga och omvårdnadsarbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser och förväntningar från verksamheten vilket är oroväckande för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan inom palliativ vård kan stödja patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fanny Månsson; Emma Rischka Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Attachment figure; nurse; nursing care activities; patient; relative; literature review; Anknytningsperson; sjuksköterska; omvårdnadsåtgärd; patient; närstående; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna trygghet från varandra. LÄS MER

 4. 4. Levnadsberättelsens användning inom omvårdnad till äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Louise Andersson; Ann Ögge; [2018]
  Nyckelord :Levnadsberättelse; identitet; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende; personer med demens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med demens inte längre kommer ihåg sitt levda liv, kan oro och ångest uppstå. Ett sätt att lindra är att stödja identiteten genom kunskap om personens levda liv. Personal kan genom tillgång till levnadsberättelsen arbeta identitetsstärkande och personcentrerat. LÄS MER

 5. 5. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet helhetsperspektiv inom omvårdnad.

Din email-adress: