Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. Major motorsport events are under siege. How major motorsport events can become viable in the long-term by implementing Shared Value throughout the stakeholder sphere.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kasper Bengtsson; Stefan Markovski; [2017-07-26]
  Nyckelord :Shared Value; CSV; Collective Impact; Stakeholder Engagement; Sustainable Value Creation; Social and Environmental Value Creation; Trade-Off Minimisation; Major Motorsport Events; Formula One; Formula E; Glocalisation; Legitimacy; Relational Rents; Cooperative Advantage;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Som det står skrivet. Om pentekostalt bibelbruk i ljuset av Paulinsk tolkningsmetodik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Wessman; [2017-06-12]
  Nyckelord :Pentecostalism; Hermeneutics; Paul; Judaism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the early Pentecostal movements use of the Bible. A bearing theory for this study is that, since the early Pentecostals rejected the academy and contemporary theology and “only” read the bible an interpretation methodology was formed that was close to Jewish textual understanding. LÄS MER

 3. 3. Social innovation, vad är det? - En begreppsanalys av social innovation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Schouten; [2017]
  Nyckelord :social innovation; concept analysis; public sector; government; collaboration; public-private partnerships;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to support in the unraveling of the various complexities problematizing the concept of social innovation. The concept, generally understood as those innovations that serve to solve societal and social issues, is plagued by ambiguity and weak conceptualization which makes empirical studies difficult. LÄS MER

 4. 4. Efter tio sekunder slocknar ljuset och de hör bara hans hemska skratt försvinna genom tunneln : En analys av spänningsskapande element i Arkeologdeckarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catarina Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Text analysis; image analysis; suspence-creating elements; children´s detective-stories; textanalys; bildanalys; spänningsskapande element; barn- och ungdomsdeckare;

  Sammanfattning : In todays´s Swedish society you need to have good reading skills. Every day life contains many occasions when you have to read and understand what it is you are reading. This can be anything from reading the newspaper to paying a bill. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattare i SMEs hantering av kapitalstruktur med avseende på kontroll & självständighet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :André Amiot; Filip Kroon; [2017]
  Nyckelord :Capital structure; SME; decision makers; control and independence; Kapitalstruktur; SME; beslutsfattare; kontroll och självständighet;

  Sammanfattning : Problematisering: Tidigare forskning belyser faktorerna kontroll- och självständighet som viktiga för SMEs val av kapitalstruktur. Däremot saknas forskning som inkluderar beslutsfattare och som skapar djupare förståelse för hur och varför beslutsfattare i SMEs påverkas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutics.

Din email-adress: