Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. En postkolonial konflikt : En studie om hur konflikten i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial studie; postkolonialism; kolonialism; etnicitet; etnisk konflikt; postkolonial konflikt; kolonial konsekvens; slaveri; slavhandel; förtryck; Sudan; Sydsudan; Egypten; Storbritannien; Anglo-Egyptiska Sudan; Turko-Egyptiska Sudan; Dinka; Nuer;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. LÄS MER

 2. 2. Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida-Maria Källqvist Alm; Maria Mäki; [2018]
  Nyckelord :motivation; student; teacher; the meeting; mental illness; school; goal; treatment home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. LÄS MER

 3. 3. Major motorsport events are under siege. How major motorsport events can become viable in the long-term by implementing Shared Value throughout the stakeholder sphere.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kasper Bengtsson; Stefan Markovski; [2017-07-26]
  Nyckelord :Shared Value; CSV; Collective Impact; Stakeholder Engagement; Sustainable Value Creation; Social and Environmental Value Creation; Trade-Off Minimisation; Major Motorsport Events; Formula One; Formula E; Glocalisation; Legitimacy; Relational Rents; Cooperative Advantage;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Som det står skrivet. Om pentekostalt bibelbruk i ljuset av Paulinsk tolkningsmetodik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Wessman; [2017-06-12]
  Nyckelord :Pentecostalism; Hermeneutics; Paul; Judaism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the early Pentecostal movements use of the Bible. A bearing theory for this study is that, since the early Pentecostals rejected the academy and contemporary theology and “only” read the bible an interpretation methodology was formed that was close to Jewish textual understanding. LÄS MER

 5. 5. Social innovation, vad är det? - En begreppsanalys av social innovation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Schouten; [2017]
  Nyckelord :social innovation; concept analysis; public sector; government; collaboration; public-private partnerships;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to support in the unraveling of the various complexities problematizing the concept of social innovation. The concept, generally understood as those innovations that serve to solve societal and social issues, is plagued by ambiguity and weak conceptualization which makes empirical studies difficult. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutics.

Din email-adress: