Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. Att studera in musik mentalt : Hur långt kan jag komma utan mitt instrument?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Timmy Gasslander; [2018]
  Nyckelord :guitar; mental rehearsal; visualization; observational study; reading sheet music; sight reading; hermeneutics; gitarr; mental träning; visualisering; observationsstudie; notläsning; prima vista; hermeneutik;

  Sammanfattning : Jag har under projektets gång studerat in fem renässansstycken för klassisk gitarr utan att ta hjälp av instrumentet vid instuderingsprocessen och analyserat resultatet utifrån ett hermaneutiskt perspektiv. Instuderingen av styckena har skett helt mentalt genom en kombination av två olika metoder för mental instudering baserat på Giesking och Liemers (1972) Visualizarion och en metod som Pujol (1983) presenterat som jag i denna studie väljer att kalla för Praktiskt Föreställande. LÄS MER

 2. 2. Jakten på Heffaklumpen : Ett personligt, hermeneutiskt angreppssätt på entreprenören

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Niklas Dahlberg; Nils Elf; Johansson Jens; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneur; Life story; Hermeneutic; Heffalump; Entreprenörskap; Entreprenör; Livsberättelser; Hermeneutik; Heffaklump;

  Sammanfattning : Genom en holistisk syn, med utgångspunkt i vår uppfattning av entreprenörskap var från uppväxten gav vi oss ut på en så kallad Heffaklumpsjakt för att utveckla vår förförståelse för entreprenören. Via en kvadrohermeneutisk utgångspunkt och en abduktiv forskningsprocess tolkades tre livsberättelser med vad vi såg som riktiga entreprenörer. LÄS MER

 3. 3. En postkolonial konflikt : En studie om hur konflikten i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial studie; postkolonialism; kolonialism; etnicitet; etnisk konflikt; postkolonial konflikt; kolonial konsekvens; slaveri; slavhandel; förtryck; Sudan; Sydsudan; Egypten; Storbritannien; Anglo-Egyptiska Sudan; Turko-Egyptiska Sudan; Dinka; Nuer;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility in Business Model : The Chinese Context

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Stenberg; Thi-Xoan Vu; [2018]
  Nyckelord :Business Model; BM; Business Model Innovation; BMI; Corporate Social Responsibility; CSR; China; Chinese Context;

  Sammanfattning : When exploring business in China we noticed that companies behaved in a different way, Corporate Social Responsibility was seen as integrated in companies’ business models as an integral part in order for them to grow and sustain. This seemed to be a new approach to us as well as poorly discussed in the literature we had experienced. LÄS MER

 5. 5. ”Man är tvungen att jobba på andra sätt för att hålla sig till läroplanen” : En studie om muntlig kommunikation under engelsklektioner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecca Hultman; [2018]
  Nyckelord :Oral communication; mediation; communicative language teaching; English; English language teaching; Muntlig kommunikation; mediering; helhetsförståelse; kommunikativ språksyn; engelskundervisning;

  Sammanfattning : This degree project aims to yield new knowledge about oral communication in English classes by investigating whether and to what extent students are given opportunities to develop their communicative abilities. A socio-cultural and pragmatic perspective was adopted and previous research was thoroughly examined. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutics.

Din email-adress: