Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade ordet hermeneutik.

 1. 1. Ambulanspersonals upplevelse av att sjukvårdsleda på skadeplats

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellinor Strömblad; Olof Topphem; [2018]
  Nyckelord :Sjukvårdsleda; Prehospital sjukvårdsledning; Upplevelse; Ambulans; Skadeplats; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vid skadehändelser i Sverige som kräver mer än en ambulans träder konceptet Prehospital Sjukvårdsledning (PS-konceptet) in. Konceptet uppdelas i två roller, sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren är ansvarig för hur resurserna fördelas på skadeplatsen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i förskolan svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2017-08-23]
  Nyckelord :ledarskap; förskola; hermeneutik; fokusgruppintervju; förförståelse; förståelse; helhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har studerat, kartlagt och tolkat; 1. Olika förståelser för begreppet ledarskap som förskollärare ger uttryck för. 2. Hur ledarskap blir synligt i relation till förskollärares arbete med undervisning och lärande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 5. 5. Livlina : Att hålla balansen mellan erfarenheten, livet och döden i omvårdnadsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Karin Corbishley; [2017]
  Nyckelord :praktisk kunskap; omvårdnad; Patricia Benner; erfarenhet; fenomenologi; hermeneutik; döden;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä ämnar jag utforska mina erfarenheter som sjuksköterska och relationen till uppkomsten av praktisk kunskap utifrån en hermeneutiskt –fenomenologiskt perspektiv. Genom gestaltning av patientmöten där jag känt osäkerhet i mitt handlande vill belysa hur konfrontation med svår sjukdom och död utmanat och utvecklat min praktiska kunskap från nyexaminerad till mer erfaren sjuksköterska i onkologisk och palliativ vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutik.

Din email-adress: