Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet hermeneutik.

 1. 1. Två läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Hebelius; [2018-02-07]
  Nyckelord :Evolutionsteorin; mellanstadiet; läroböcker; kvalitativ textanalys; hermeneutik; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras imellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att dåevolution står till grund för all biologi, bör därmed evolutionsteorin stå till grund för allbiologiundervisning. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonals upplevelse av att sjukvårdsleda på skadeplats

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellinor Strömblad; Olof Topphem; [2018]
  Nyckelord :Sjukvårdsleda; Prehospital sjukvårdsledning; Upplevelse; Ambulans; Skadeplats; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vid skadehändelser i Sverige som kräver mer än en ambulans träder konceptet Prehospital Sjukvårdsledning (PS-konceptet) in. Konceptet uppdelas i två roller, sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren är ansvarig för hur resurserna fördelas på skadeplatsen. LÄS MER

 3. 3. Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida-Maria Källqvist Alm; Maria Mäki; [2018]
  Nyckelord :motivation; student; teacher; the meeting; mental illness; school; goal; treatment home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. LÄS MER

 4. 4. Att använda våld för att motverka våld : En hermeneutisk studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Fredsfrämjande militära insatser; Förenta Nationerna; FN; Svenska FN-förbundet; pacifism; idealtyper; sociologisk moralteori; etik; moral; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. LÄS MER

 5. 5. Lärande i svenska språket på mångkulturell förskola : Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barn med annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Monja Dujakovic; Gabriel Florwald; [2018]
  Nyckelord :Förskola; mångkultur; svenska; språklärande; modersmål; hermeneutik; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutik.

Din email-adress: