Sökning: "hermeneutisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden hermeneutisk synsätt.

 1. 1. Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marja Boberg; Helena Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 2. 2. ”Vi dricker inte nu, men vi tror att vi kommer göra det” : En kvalitativ studie som belyser skolpersonals uppfattningar och erfarenheter med ANDT-undervisning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emelie Bengtsson; Malin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Prevention; Drug prevention; Drug education; Secondary education; high school students.; ANDT;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker erfarenheter och upplevelser kring ANDT undervisning hos skolpersonal. Vidare skildrar studien svårigheter respektive möjligheter som skolpersonal upplever i samband med undervisningen. LÄS MER

 3. 3. “Det gäller ju även om Benny Andersson skulle vilja söka kursen” : En sociokulturell studie om hur undervisning i låtskrivande kan bedrivas på olika utbildningsnivåer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Simon Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Låtskrivande; musikskapande; songwriting; komposition; musikpedagogik; kreativitet; hermeneutik; sociokulturellt perspektiv; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till ökad kunskap inom låtskrivningsundervisning. I studien undersöktes hur låtskrivning kan bedrivas på olika utbildningsnivåer. LÄS MER

 4. 4. Ett företag inom textilindustrin och dess samarbete med en Multi-Stakeholder Initiative

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Fransson; Adam Gustafsson; [2016-09-05]
  Nyckelord :Multi-Stakeholder Initiative; Institutionell teori; Klubbteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sambandet mellan produktion och hållbarhetsproblematik är idagens världsordning tydligt. Då många produktionsländer saknar adekvat lagstiftning eller en fungerandestatsapparat har privata regleringssystem vuxit fram för att adressera denna problematik. LÄS MER

 5. 5. Skolfrånvaro i ”en skola för alla” Vägar tillbaka mot framtiden En kvalitativ undersökning av skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patrik Lövdinger; [2016-06-23]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; Hemmasittare; Samverkan; Systemteori;

  Sammanfattning : AbstractSyfte:Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers skolfrånvaro i grundskolanssenare år.Frågeställningar:􀁸 Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro?􀁸 Hur bedrivs ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att förhindraskolfrånvaro?􀁸 Vilka möjligheter och svårigheter finns i samverkansarbetet?􀁸 Vilka förändringsfaktorer är viktiga för att upprätthålla skolnärvaro?Teori:Den teoretiska utgångspunkten i studien är systemteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutisk synsätt.

Din email-adress: